Prof. Adriana Popa, managerul Liceul Teoretic „Independenţa” din Calafat: „Prioritatea zero: realizarea încălzirii sălii de sport pe timpul iernii”


Liceul Teoretic „Independenţa” din Calafat este un brand al acestui municipiu. Oferta educaţională, dar şi premiile obţinute de unii elevi la diverse concursuri şi olimpiade au adus această unitate de învăţământ pe o poziţie cu care actualul manager, prof. Adriana Popa, se poate mândri. Am stat de vorbă cu domnia sa, discutând pe larg despre ce oferă în acest moment liceul din Calafat, care ar fi perspectivele absolvenţilor, dar şi ce ar trebui făcut în vederea îmbunătăţirii actului educaţional.

-  Ce ofertă educaţională are Liceul Teoretic „Independenţa” din Calafat şi de ce ar trebui să aleagă un tânăr această unitate de învăţământ?

-  Prin oferta sa educaţională, Liceul Teoretic „Independenţa” Calafat se adresează formării elevilor în vederea unei optime încadrări a acestora în viaţa socială şi îşi asumă responsabilitatea pregătirii copiilor în învăţământul gimnazial şi a tinerilor pe filiera teoretică, profilurile real şi uman. Pentru anul şcolar 2013-2014 planul de şcolarizare înseamnă  cinci clase a IX-a: 28  de locuri  la Matematică-Informatică, 56  de locuri la Ştiinţele Naturii, 28 la filologie, 28 la Ştiinţe sociale, precum şi 25 de locuri la clasa a V-a – învăţământ gimnazial. Avem un număr de 43 de cadre didactice calificate, peste 70% au gradul didactic I şi peste 93% sunt titulari. Baza materială în permanentă modernizare ne permite să asigurăm condiţii optime pentru instruire teoretică şi aplicativă. Avem în dotare trei laboratoare de informatică (80 de calculatoare în reţea), laboratoare de fizică, chimie, biologie, bibliotecă, laborator fonic, cabinet pentru programe şi proiecte europene, cabinet psiholog şcolar, cabinet medical, sală de sport, 23 de săli de clasă, terenuri de sport – baschet, handbal, tenis în aer liber. Am implementat proiecte finanţate din fonduri europene, cum ar fi proiectul multilateral COMENIUS 2009-2011, burse de formare pentru profesori. Deţinem Steagul Verde 2011-2013 şi suntem ECOliceul “Independenţa” Calafat, suntem centru acreditat ECDL, partener CISCO, centru de examene naţionale.

-  Care sunt domeniile în care pot activa absolvenţii liceului după încheierea celor 4 ani de studiu şi unităţile de învăţământ superioare unde ar putea să facă performanţă?

-  În fiecare an, un număr mare de absolvenţi ai liceului nostru devin studenţi la facultăţi din ţară şi chiar din străinătate. Sunt abordate toate domeniile  de pregătire din învăţământul superior: medicină, drept, politehnică, ştiinţe economice, arhitectură, informatică şi calculatoare, instituţii militare şi de poliţie, limbi străine şi comunicare. Prin programele europene mulţi dintre elevii noştri au beneficiat de burse de studiu în străinătate.

Calificaţi la faza naţională a Olimpiadei de Limba italiană

-  La ce concursuri sau evaluări naţionale pe diferite materii aţi avut rezultate deosebite în ultimii doi ani?

-  Participăm în fiecare an cu elevii noştri la concursuri şi olimpiade şcolare şi obţinem premii şi menţiuni. Pentru că în această perioada a anului şcolar s-au desfăşurat fazele judeţene ale olimpiadelor pe disciplinele de studiu, putem face bilanţul: Premiul I şi calificare la faza naţională a Olimpiadei de Limba italiană, două premii II, cinci premii III, 11 menţiuni şi şase premii speciale.

-  Care este procentajul la examenul de Bacalaureat,  făcând o medie pe ultimii doi ani?

-  În urma celor două sesiuni anuale, procentul la examenul de bacalaureat din ultimii doi ani a fost de peste 90%, printre cele mai bune din judeţ. Cu toate acestea, consider că tradiţia rezultatelor foarte bune din anii anteriori ne obligă să ne concentrăm toate eforturile şi capacităţile, să conştientizeze clar viitorii absolvenţi cât de important este acest examen în viaţa lor şi ca un rezultat bun la Bacalaureat le deschide porţile către pregătirea de specialitate dorită.

Dialog permanent cu administraţia locală

-  Din punct de vedere managerial, care sunt obiectivele pe următorii 4 ani?

-  Din punct de vedere managerial, obiectivele sunt aplicarea şi respectarea legislaţiei şcolare, dezvoltarea interesului pentru educaţie şi emancipare permanentă în sensul promovării unui învăţământ modern, formarea capacităţilor intelectuale şi punerea în valoare a acestora, facilitarea comunicării permanente cu structurile administraţiei locale printr-un dialog permanent, deschis, flexibil cu toţi partenerii sociali şi educaţionali, modernizarea bazei materiale şi aplicarea metodelor moderne de învăţământ, folosirea tehnologiei informaţiei în procesul didactic, dezvoltarea de programe şi proiecte internaţionale, folosirea tuturor oportunităţilor de finanţare pentru perfecţionarea  profesorilor şi relaţionarea cu tineri din alte ţări.

-  Care este relaţia cu administraţia locală şi în ce măsură a răspuns şi răspunde cererilor formulate de dumneavoastră în ceea ce priveşte unitatea de învăţământ?

-  Cu structurile administraţiei locale suntem într-un permanent dialog, având în vedere responsabilităţile instituţionale şi interesele de reprezentare a ceea ce consider că este cea mai mare bogăţie a unei comunităţi copiii şi tinerii, educaţia acestora. În contextul descentralizării actului decizional la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte învăţământul, există oportunitatea creşterii rolului şi implicării autorităţilor locale în sprijinirea şcolilor să găsească cele mai bune soluţii pentru modernizare şi dotare, de încurajare şi stimulare a muncii intelectuale.

„Nu există probleme grave de ordin disciplinar”

-  Ce proiect consideraţi că este de maximă urgenţă, ceva ce ar trebui să înceapă, dacă s-ar putea, chiar în acest moment?

-  O prioritate în plan administrativ este realizarea încălzirii sălii de sport pe timpul iernii. Ne-am propus şi realizarea terenului sintetic de tenis, izolarea termică a clădirii, reamenajarea de spaţii în interior, dar şi în curtea liceului, refacerea hidroizolaţiei. Acestea sunt priorităţile pe care  le avem în vedere pentru această perioadă. Sper, de asemenea, să câştigăm un nou proiect multilateral LLP Comenius.

-  Aţi avut probleme grave de ordin disciplinar din partea elevilor care au avut legătură cu alcoolul sau drogurile?

-  În şcoala noastră nu există probleme grave de ordin disciplinar, se aplică şi respectă regulamentul intern. Implementăm programe de informare şi de prevenirea a consumului de alcool şi droguri, avem un sprijin permanent din partea Poliţiei Municipale. Încercăm să oferim alternative de consiliere  a elevilor noştri pentru a fi informaţi asupra riscurilor şi consecinţelor. În condiţiile monitorizării stricte a prezenţei elevilor la şcoală, se observă o diminuare a absenteismului în acest an şcolar.

-  Ce aveţi să vă reproşaţi ca manager şi ce consideraţi că vă reprezintă şi vă recomandă, în acelaşi timp, pentru această funcţie?

-  Îmi reproşez că nu găsesc totdeauna căile cele mai eficiente de folosire a resurselor de timp şi de capacitate profesională a colegilor mei. Ştiu că există un potenţial real în rândul profesorilor şcolii şi sper să mă ajute mai mult contextul legislativ viitor să fie stimulaţi după efort, după capacitate, după rezultate, pentru că la noi în şcoală se munceşte cu dedicaţie. Îmi reproşez, de asemenea, exigenţa mare dată de formatul meu profesional riguros, de ştiinţe exacte. În avantajul meu şi ca recomandare pentru ocuparea acestei funcţii este faptul că am avut şansa să percep şi să cunosc instituţia în diverse etape ale evoluţiei ei: am fost elevă aici, profesoară, colegă cu foştii mei profesori cărora le port recunoştinţa, părinte al unui elev şi director timp de peste 9 ani. Am relaţionat şi am cunoscut mulţi oameni din sistem, m-am format şi am învăţat lângă oameni deosebiţi, am traversat etape variate de evoluţie a sistemului.

Sursa:www.cvlpress.ro

Trimiteți un comentariu

Politica de comentarii: Vă rugăm să scrieți comentariile dvs. conform subiectului postării acestei pagini. Comentariile care conțin linkuri nu vor fi afișate până la aprobare.
Hopa!
Se pare că este ceva în neregulă cu conexiunea ta la internet. Vă rugăm să vă conectați la internet și să începeți din nou să navigați.
AdBlock detectat!
Am detectat că utilizați pluginul de blocare a reclamelor în browser.
Venitul pe care îl obținem din reclame este folosit pentru a gestiona acest site web, vă rugăm să treceți pe lista albă a site-ului nostru în pluginul dvs. de blocare a reclamelor.