Advertisement

Începe distribuirea cardurilor naţionale de sănătate

Calafat News
vineri, septembrie 19, 2014 | 07:32 Last Updated 2014-09-19T04:32:22Z

Potrivit acordului-cadru încheiat între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi Compania Naţională Poşta Română, precum şi contractelor subsecvente cu casele de asigurări de sănătate pentru distribuirea cardului naţional de sănătate, de vineri, 19 septembrie, începe procesul de predare-primire a cardului naţional de sănătate. Poşta Română va prelua, sorta, transporta şi distribui cardurile naţionale de asigurări de sănătate. Conform graficului de predare-primire, vor fi preluate în reţeaua poştală câte 600.000-700.000 de carduri pe zi, în cinci tranşe pentru fiecare judeţ. În 20 de zile lucrătoare de la recepţionarea cardurilor de sănătate, Poşta Română se obligă să distribuie cardul de sănătate către asiguraţi.

Distribuirea va continua şi în octombrie

Operatorii poştali vor începe, din 19 septembrie, distribuirea cardului către asiguraţii cu vârsta peste 18 ani. Primii români care vor beneficia de aceste carduri sunt bucureştenii. Începând cu data de 22 septembrie va începe distribuirea cardului, concomitent, în mai multe judeţe din ţară. Procesul de distribuire va continua în luna octombrie pentru cei aproximativ 12,5 milioane de asiguraţi pentru care au fost tipărite cardurile naţionale de sănătate. Cardul de sănătate va fi înmânat titularului în baza unui act de identitate şi a semnăturii de primire.

În situaţia în care, după minim două prezentări la domiciliul asiguratului, dovedite pe baza avizului de transmitere, cardul nu a putut fi predat, acesta va fi înapoiat casei de asigurări teritoriale în evidenţa căreia se află asiguratul.

Avizul pe care operatorul poştal îl lasă la domiciliul asiguratului, în cazul în care nu va fi găsit, va conţine numărul de telefon al factorului poştal, astfel încât asiguratul să îl poată contacta pentru a stabili intervalul orar în care poate reveni în zilele următoare pentru a-i preda cardul de sănătate. Dacă în cele 20 de zile lucrătoare prevăzute cardul nu a putut fi predat, asiguratul poate să îl ridice personal de la casa de asigurări în a cărei evidenţă se află, după 10 zile lucrătoare, termen pe care Poşta Română îl are la dispoziţie pentru a preda cardul casei de asigurări.

Cardurile vor fi tipărite şi în următorii patru ani

Tipărirea şi distribuirea cardului naţional vor continua în următorii patru ani, pentru persoanele care vor împlini vârsta de 18 ani şi/sau vor dobândi calitatea de asigurat.

După distribuirea cardului naţional, va urma o perioadă în care vor rula în paralel cele două sisteme, pentru ca atât asiguraţii cât şi furnizorii de servicii medicale să se acomodeze cu această soluţie informatică şi pentru a depista şi a remedia eventualele probleme depistate în funcţionarea acestei soluţii informatice. CNAS a transmis o circulară către casele de asigurări de sănătate prin care le solicită să informeze furnizorii de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală despre stadiul de implementare a cardului naţional. În acest sens, este necesar ca furnizorii să achiziţioneze cititoarele de carduri, astfel încât cardul naţional să poată fi utilizat atunci când asiguraţii îl vor prezenta.

Cardul de sănătate primit acasă de asigurat este inactiv. După ce va intra în posesia cardului de sănătate, asiguratul îl va prezenta pentru activare la prima vizită la un furnizor de servicii medicale. Mai exact, pin-ul de transport al cardului naţional (0000) va fi schimbat cu un pin personalizat, format dintr-o combinaţie de patru cifre. Pin-ul personalizat va fi introdus şi confirmat personal de către pacient.

Personalizarea pin-ului este obligatorie, altfel cardul rămâne în stare inactivă şi nu poate confirma servicii medicale în sistem. Acest pin va fi introdus de către asigurat ori de câte ori va beneficia de un serviciu medical pentru validarea şi, mai apoi, decontarea acestuia din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Introducerea altor date suplimentare pe cardul de sănătate este opţională şi se realizează doar la medicul de familie. Această etapă nu este obligatoriu să se realizeze concomitent cu activarea cardului.

Prezentarea cardului naţional de sănătate, obligatorie din 2015

Prezentarea cardului naţional de sănătate va fi obligatorie din 2015. Cardul naţional va face dovada calităţii de asigurat şi va confirma prezenţa asiguratului la furnizorul de servicii medicale. Prin implementarea acestui sistem informatic, banii din sistemul asigurărilor de sănătate vor fi cheltuiţi mai eficient şi mai transparent. Unul dintre principalele obiective ale CNAS este ca, începând de anul viitor, toate serviciile medicale să fie validate şi decontate doar prin intermediul cardului naţional.

Potrivit Legii sănătăţii nr. 95/2006, cardul naţional de sănătate trebuia să fie introdus până la sfârşitul lui 2007, însă a fost amânat până în 2014. Un prim proiect-pilot a fost implementat la sfârşitul lui 2012, în judeţul Arad.

Din iunie 2014, în cadrul unui al doilea proiect-pilot, cardul a fost distribuit pentru 8.000 de pacienţi care fac dializă, din 79 de centre private.

CAS Dolj: 300 carduri de sănătate pentru pacienţii dializaţi din judeţ

În baza Ord. C.N.A.S Nr. 329, din 15 mai 2014, privind testarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii de servicii medicale de dializă, pentru judeţul Dolj au fost tipărite 300 carduri pentru pacienţii dializaţi în două centre de dializă. C.A.S. Dolj a distribuit un numar de 275 carduri, respectiv 176 pentru pacienţii dintr-un centru şi alte 99 pentru pacienţii din cel de-al doilea centru.

Totodata, un numar de 23 carduri nu s-au distribuit,

întrucât pacienţii au decedat, iar două carduri nu s-au distribuit, deoarece pacienţii nu s-au prezentat la centrul de dializă, fiind plecaţi din localitate.

Sursa:editie.ro
Comments
comments that appear the responsibility of the commentator
  • Începe distribuirea cardurilor naţionale de sănătate

Trending Now

Advertisement