Advertisement

Compania de Apă Oltenia SA anunţă semnarea Contractului de Lucrări „Extindere sisteme alimentare cu apă Golenti, Basarabi, conducta de aductiune Basarabi-Golenti”

Calafat News
miercuri, noiembrie 19, 2014 | 06:10 Last Updated 2014-11-19T04:10:08Z

Compania de Apă Oltenia SA anunţă semnarea Contractului de Lucrări „Extindere sisteme  alimentare cu apă Golenti, Basarabi, conducta de aductiune Basarabi-Golenti”

Compania de Apă Oltenia SA implementează proiectul „Execuție branșamente și racorduri în vederea atingerii gradului de conformare pentru localitățile din județul Dolj în care se realizează investiții în perioada de programare 2007 – 2013”   care  constituie o completare a proiectului finanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritara 1 - „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apa uzata in judetul Dolj”, având ca obiectiv general și specific, atingerea conformării privind indicatorii de performanță aferenți gradului de acces și conectare la servicii adecvate de alimentare cu apă și a gradului de racordare la sistemul de canalizare.

Contractul de lucrări (CL17) „ Extindere sisteme  alimentare cu apă Golenți, Basarabi, conducta de aducțiune Basarabi – Golenți”, vizează lucrări de  extindere reţea de alimentare și rețea de  distribuție cu apă, branșamente de apă și rețea de aducțiune Basarabi-Golenți și a fost  semnat vineri, 14 noiembrie, la sediul Companiei de Apă Oltenia SA.

Contractul de lucrări a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă ofertantului S.C. POLYSTART IMPEX S.R.L. Valoarea contractului este de 6.255.415,94 lei fără TVA, din care diverse și neprevăzute  în valoare de 291.207,83lei fără TVA.

Durata de execuţie a Contractului este de 10 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Investiţiile incluse în cadrul CL17 pentru localitățlie Basarabi și Golenți sunt structurate după cum urmează: realizarea conductei de aducțiune  din gospodăria de apă a municipiului Calafat până în localitatea Basarabi, continuarea conductei de aducțiune pentru alimentarea localității Golenți, rețea distribuție Basarabi lungime 15607m, cămine pe rețea 66 buc, hidranți exteriori 130 buc, branșamente 290 buc., retea distribuție Golenți lungime 7347 m, cămine pe rețea 33 buc, hidranți exteriori 64 buc, branșamente 475 buc.

După realizarea tuturor investiţiilor din proiect, populaţia judeţului Dolj va beneficia de servicii de calitate, la standarde europene, în domeniul furnizării de apă potabilă şi colectării de apă uzată menajeră.

Sursa:oltenasul.ro
Comments
comments that appear the responsibility of the commentator
  • Compania de Apă Oltenia SA anunţă semnarea Contractului de Lucrări „Extindere sisteme alimentare cu apă Golenti, Basarabi, conducta de aductiune Basarabi-Golenti”

Trending Now

Advertisement