Advertisement

Gunoaiele din Dolj, misiune imposibilă

Calafat News
joi, noiembrie 13, 2014 | 07:13 Last Updated 2014-11-14T10:14:33Z

Doljul are contract de finanțare nerambursabilă pentru Masterplanul de deșeuri în valoare de 54 de milioane de euro, semnat luni la consiliul județean, dar implementarea lui în timp util pare o misiune imposibilă. Autoritățile județene sunt obligate să cheltuiască toți banii până la sfârșitul anului viitor, altfel vor plăti restul lucrărilor din fonduri proprii. Principalele licitații, însă, nici măcar nu s-au încheiat. În plus, termenul de execuție a unor lucrări, stipulat în caietul de sarcini, este și de 800 de zile. Până pe 31 decembrie 2015 mai sunt 414 zile.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a semnat luni contractul de finanţare nerambursabilă pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor“, în valoare totală de aproximativ 54 de milioane de euro. Din aceasta, 41 de milioane de euro sunt fonduri europene, 7,6 milioane de euro – contribuţia de la bugetul de stat, iar diferența de la CJ Dolj și toate primăriile din județ care fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO Dolj.
„Odată cu implementarea proiectului, comunitățile din Dolj vor vedea rezolvată problema gropilor neconforme de deșeuri, întrucât sistemul acesta de management integrat vizează toate localitățile din județ, respectiv 104 comune, patru orașe și trei municipii. Din suma de aproape 54 de milioane de euro se va realiza nu doar închiderea gropilor neconforme, ci și asigurarea tuturor dotărilor și investițiilor necesare pentru gestionarea deșeurilor. Localitățile vor fi dotate cu containere tip clopot, pentru colectarea selectivă, vor fi construite patru stații de transfer, la Calafat, Dobrești, Băilești și Filiași, două stații de compostare, la Craiova și Calafat, și una de sortare, tot la Craiova, care va deservi întreg județul.
De asemenea, vor fi achiziționate containere îngropate pentru municipiul Craiova, precum și utilajele necesare pentru golirea lor, dar și compostoare individuale destinate gospodăriilor din mediul rural“, a spus Ion Prioteasa. În așteptarea semnării contractului de finanțare de luni, CJ a demarat mai multe licitații de achiziție publică, sub clauză suspensivă, pentru principalele componente ale Masterplanului.

Ce s-a făcut, ce a rămas

S-au atribuit contractele pentru achiziția vehiculelor de colectare și transport al deșeurilor menajere – 3,8 milioane de euro, pentru compostoarele individuale și containerele tip clopot – 7,5 milioane de euro și pentru serviciile de asistență tehnică – de 2,5 milioane de euro.
Alte trei proceduri majore se află, în prezent, în derulare: contractul pentru proiectarea și construirea celor patru stații de transfer, a stației de compostare de la Calafat, precum și pentru închiderea depozitelor neconforme, cu o valoare estimată de peste 13 milioane de euro, cel pentru furnizarea containerelor îngropate și a utilajelor aferente acestora, de 11 milioane de euro, și contractul pentru proiectarea și construirea stațiilor de sortare și compostare de la Mofleni, estimat la alte 13 milioane de euro.
Să le luăm în ordinea descrescătoare a datei la care au fost lansate licitațiile în cazul fiecăreia.

Cinci stații de transfer și compostare în județ

Cu o valoare estimată fără TVA de 46,6 milioane de lei, în iulie 2014 a fost lansată licitația pentru proiectarea și construirea a patru stații de transfer (Băilești, Calafat, Dobrești, Filiași), a unei stații de compostare (Calafat) și închiderea depozitelor urbane din Calafat, Filiași, Segarcea. Stația de transfer Băilești va fi dimensionată pentru o capacitate de prelucrare de 15.000 de tone pe an de deșeuri solide municipale, stația de transfer Calafat – pentru o capacitate de prelucrare de 12.000 de tone pe an de deșeuri solide municipale, stația de transfer Dobrești – 11.500 de tone pe an, stația de transfer Filiași – 9.500 de tone pe an. Stația de compostare a deșeurilor organice biodegradabile Calafat va fi dimensionată pentru o capacitate de prelucrare de 5.500 de tone pe an de deșeuri biodegradabile (deșeuri colectate separat în zona urbană, deșeuri din parcuri și grădini, deșeuri din piețe).
Construirea acestor stații și închiderea depozitelor neconforme ar trebui să dureze, conform anunțului de participare, nu mai puțin de 791 de zile de la data atribuirii contractului. Licitația este în desfășurare.

Stație de sortare și compostare la Craiova

Cu o valoare estimată de 40 de milioane de lei plus TVA, în mai 2014 a fost lansată licitația pentru „Proiectarea și construirea unei stații de sortare și a unei stații de compostare a deșeurilor biodegradabile la Mofleni-Craiova (lângă depozitul ecologic care deservește întreg județul)“. Tot aici intră achiziționarea și montajul echipamentelor necesare, utilajelor mobile și containerelor, incluzând infrastructurile necesare amplasamentului (alimentare cu apă, canalizare, furnizare de electricitate, drumuri, spații verzi, împrejmuiri). Stația de sortare va fi dimensionată pentru o capacitate de prelucrare de 44.000 de tone pe an de deșeuri solide municipale reziduale (hârtie+carton; metale; materiale plastice). Stația de compostare a deșeurilor organice biodegradabile va fi dimensionată pentru o capacitate de prelucrare de 18.000 de tone pe an de deșeuri biodegradabile (deșeuri colectate separat în zona urbană; deșeuri din parcuri și grădini, deșeuri din piețe). Termenul de finalizare a lucrărilor este de 852 de zile începând de la data atribuirii contractului. Licitația este în desfășurare.

Taxa de salubritate se dublează în 28 de ani

Alte zece milioane de euro plus TVA au fost estimate pentru atribuirea contractului de achiziționare a sute de containere îngropate în Craiova și a utilajelor de manevrare a lor. Anunțul de participare la licitație a fost lansat în septembrie 2013, dar procedura a fost zguduită de un scandal legat de atribuirea contractului. Una dintre firmele participante a contestat faptul că oferta ei a fost declarată neconformă și a câștigat în instanță dreptul de a i se evalua oferta. În prezent, comisia CJ este în procedura de evaluare. Durata contractului este de 15 luni din momentul atribuirii.
Licitația pentru desemnarea operatorilor care se vor ocupa de aceste stații de sortare și compostare nici măcar nu a fost lansată. Fără ei, Masterplanul de deșeuri nu poate fi implementat. Ileana Măjină, șeful Serviciului Programe Europene din cadrul CJ Dolj, a explicat că, în curând, vor fi finalizate și criteriile de participare la licitația pentru desemnarea operatorilor. „Va fi un operator județean care va face colectarea și alt operator pentru Dolj, care va face operarea stațiilor de transfer. În prezent, se lucrează la criterii. Cei doi operatori vor fi privați și vor fi desemnați prin procedură de achiziție publică“, a spus ea. Firmele nu vor veni decât cu personalul aferent și nu cu mașini și pubele. Acestea din urmă sunt achiziționate în cadrul proiectului pentru a nu crește costul pe care trebuie să-l plătească fiecare locuitor din Dolj. „S-a făcut analiza cost-beneficiu obligatorie în astfel de proiecte, studiu care prevede taxa ce va fi plătită de toți cetățenii din Dolj. Ea nu se va plăti la operator, ci la primărie. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Eco Dolj a luat decizia să facă acele achiziții de mașini și pubele de așa natură încât să scadă costul pe cetățean cât mai mult. Aceste achiziții ar fi trebuit să fie făcut de operatori. Aceasta ar fi crescut taxa pe care o plătea fiecare cetățean. S-a preferat să se majoreze cofinațarea CJ și a primăriilor“, a spus Măjină.
Studiul prevede că în anul curent, oamenii ar fi trebuit să plătească o taxă de 6,87 lei în mediul urban și 3,07 lei în mediul rural. Costul urmează să se dubleze în 2042: 12,94 lei în urban și 5,78 în rural.

Tot gunoiul din județ, la Mofleni

Unul dintre marile minusuri ale proiectului este păstrarea gropii de la Mofleni ca depozit al gunoiului din tot județul. „Groapa de la Mofleni a fost singurul depozit conform prin tratatul de aderare a României la UE. De-a lungul a șapte ani, CJ a făcut nenumărate demersuri pentru a construi alt depozit. Am găsit alte trei localități în județ, dar nu s-a aprobat mutarea ei de către forurile superioare“, a spus Măjină.

Preluat:gds.ro
Comments
comments that appear the responsibility of the commentator
  • Gunoaiele din Dolj, misiune imposibilă

Trending Now

Advertisement