Advertisement

Folosirea unor materiale didactice auxiliare – valabilă prin aprobarea unui regulament

Calafat News
miercuri, ianuarie 20, 2016 | 06:55 Last Updated 2016-01-20T04:55:54Z

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a aprobat Regulamentul de avizare a auxiliarelor didactice (culegeri, cărţi, tablete, etc ) pentru utilizarea acestora în procesul educaţional, în toate unităţile de învăţământ din teritoriu.

Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale „Educaţie şi formare 2020 (ET 2020)” prevede obiective strategice comune pentru statele membre, inclusiv un set de principii pentru atingerea acestor obiective, precum şi metode de lucru comune cu domenii prioritare pentru fiecare ciclu de lucru periodic. Au fost stabilite patru puncte principale ale cadrului structural: realizarea în practică a învăţării pe tot parcursul vieţii şi a mobilităţii – necesare progresului, privind punerea în aplicare a strategiilor de învăţare pe tot parcursul vieţii şi stabilirea unor trasee educaţionale cât mai flexibile; îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei educaţiei şi formării – prin dobândirea competenţelor principale- şi creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională prin atractivitate şi eficienţă; promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi a cetăţeniei active -  educaţia şi formarea trebuie să permită tuturor persoanelor să dobândească şi să dezvolte abilităţi şi competenţe necesare pentru ocuparea unui loc de muncă; stimularea creativităţii şi a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător, la toate nivelurile de educaţie şi formare – garantarea bunei funcţionări a celor trei parametri principali ai cunoaşterii : educaţie – cercetare – inovare.

Se doreşte evitarea discrepanţelor

Grupul de lucru constituit la nivelul Ispectoratului Şcolar Judeţean Dolj a fost format din prof. Lavinia Craioveanu  (preşedinte), inspector general al ISJ Dolj, prof.  Puiu Oprică  (inspector pentru monitorizarea privind accesul la educaţie), prof.  Dan Ţacu (inspector pentru dezvoltarea resursei umane), prof.  Coca Tanciu  (inspector pentru învăţământul primar), programul fiind avizat de către prof.  Nicuşor Cotescu  (inspector general adjunct al ISJ Dolj). „Este vorba despre materialele didactice care pot fi folosite de către profesori, învăţători şi educatori pentru a-i educa pe elevi. Prezentul regulament asigură cadrul necesar pentru realizarea şi utilizarea unor astfel de auxiliare, astfel încât să se evite discrepanţele şi neconcordanţele privind competenţele generale, cele specifice şi conţinuturile prevăzute de programele şcolare în vigoare , precum şi principiile promovate de sistemul naţional de educaţie. Cadrele didactice trebuie să prezinte , spre aprobare, ceea ce doresc să utilizeze în plus, prin aceste materiale contribuind la creşterea eficienţei actului educaţional, în conformitate cu aria curriculară în vigoare. Nu sunt înlocuite manualele şcolare, ci se poate vorbi de un ajutor de care beneficiază atât cadrele didactice, cât şi elevii, în aşa fel încât dobândirea cunoştiinţelor să fie cât mai bună şi mai eficientă  ”, a declarat prof. Nicuşor Cotescu.

Totul, conform calendarului

Răspunderea juridică pentru originalitatea, unicitatea şi drepturilor de autor privin conţinutul materialelor suplimentare revine în întregime celor care le pun în practică, iar pentru avizarea lor de către ISJ Dolj este nevoie de datele de itentificare a materialelor şi de respectarea criteriilor de avizare. Obligatorii sunt, printre altele, denumirea, tipul auxuliarului, forma lui de prezentare, programele şcolare „suport”, disciplinele unde poate fi aplicat acesta, clasele cărora le este destinat, grupul „ţintă”, etc. Pentru avozare trebuie îndeălinite mai multe condiţii: argumentul de folosire; corectitudinea conţinutului ştiinţific; respectarea normelor morale ale societăţii; structurarea şi organizarea materialului auxiliar; calitatea prezentării; contribuţia la optimizarea activităţii didactice; adecvarea dintre conţinut, grupul „ţintă” şi nivelul la care poate fi aplicat; uşurinţa în utilizarea materialului didactic. Tot procesul se desfăşoară conform unui calendar bine stabilit, documentele urmând să fie depuse la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Astfel, în perioada 15 – 26 februarie , pot fi trimise actele, termenul de aprobare fiind în intervalul 29 februarie – 22 martie, afişarea răspunsurilor urmând să fie făcută pe 24 martie.

sursa:cvlpress.ro
Comments
comments that appear the responsibility of the commentator
  • Folosirea unor materiale didactice auxiliare – valabilă prin aprobarea unui regulament

Trending Now

Advertisement