Advertisement

Ghişeu de evidenţa populaţiei la Maglavit

Calafat News
marți, mai 17, 2016 | 15:33 Last Updated 2016-05-17T12:33:58Z

Începând cu data de 19 mai, în fiecare zi de joi a săptămânii, între orele 10.00 – 12.00, în localitatea Maglavit, judeţul Dolj, se deschide un ghişeu de evidenţă a persoanelor. Cetăţenii din această localitate care nu deţin acte de identitate sau care au nevoie de acte de identitate se pot adresa la acest ghişeu în fiecare zi de joi iar în situaţii deosebite Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Calafat cu sediul în Mun.Calafat, str.Traian nr.41 în fiecare zi lucrătoare între orele 8.30 – 16.30 sau Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dolj cu sediul în Mun. Craiova, Str .Vulturi nr. 9, jud. Dolj,  în fiecare zi de luni până joi între orele 10.00 – 11.00.

Înmânarea actelor de identitate către cetăţeni se poate efectua în următoarea zi de joi la sediul S.P.C.L.E.P Maglavit între orele 10.00 -12.00 sau la sediul D.P.C.E.P.Dolj în fiecare zi de luni până miercuri între orele 15.30 – 15.45.

Principalele documente ce trebuie să însoţească cererea pentru obţinerea unui act de identitate sunt: actul de identitate vechi (dacă îl mai deţin), certificatul de naştere şi după caz şi cel de căsătorie ori hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, certificatul de deces al soţului/soţiei în cazul persoanelor văduve, actul pentru spaţiul de locuit, chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate (7 lei-cartea de identitate sau 1 leu-cartea de identitate provizorie) si contravaloarea  taxei extrajudiciare de timbru (5 lei) .

În situaţia în care solicitanţii nu pot prezenta unul din documentele de stare civilă sau nu pot face dovada unei adrese de domiciliu, cererile vor fi soluţionate prin eliberarea de cărţi de identitate provizorii cu termen de valabilitate de maxim un an de zile.

Pentru informaţii suplimentare sau alte detalii, cei interesaţi se pot adresa Primăriei Maglavit – mail: maglavit@cjdolj.ro, tel: 0251328662 sau  0251328546 sau Direcţiei Publice Comunitare de
Evidenţă a Persoanelor Dolj – mail: contact@evidentadolj.ro, tel: 0351437039 sau 0351411190.
Comments
comments that appear the responsibility of the commentator
  • Ghişeu de evidenţa populaţiei la Maglavit

Trending Now

Advertisement