News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

CEZ umflă factura în decembrie

CEZ umflă factura în decembrie


Motivând dificultăţi cu sistemul informatic, CEZ facturează retroactiv componenta „certificate verzi“ pe cinci luni

Compania CEZ, furnizorul de energie electrică în Oltenia, pregăteşte o nouă „corecţie“ pentru buzunarele consumatorilor. Facturile emise în decembrie 2012 cuprind în premieră componenta „certificate verzi“, o nouă taxă pe care trebuie să o plătească clienţii. Certificatele verzi sunt reglementate de Legea nr. 134/2012 şi reprezintă schema-suport de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, fiind asumată de România prin procesul de aderare la UE. În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) estimate de către Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacţionate pe piaţa centralizată a certificatelor verzi în cele mai recente trei luni de la tranzacţionare (art. 8 alin. 4). Preţul mediu ponderat se calculează şi se publică trimestrial de către operatorul comercial al pieţei de energie electrică pe site-ul propriu, până cel târziu la data de 15 a ultimei luni din trimestru, şi este utilizat la facturile către consumatorii finali, emise în trimestrul următor (alin. 5).

Calcul retroactiv

Din cauză că CEZ nu şi-a pus la punct în timp util sistemul informatic, clienţii CEZ trebuie să plătească retroactiv componenta „certificate verzi“ de la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2012. „CEZ Vânzare va începe evidenţierea certificatelor verzi (CV) la toate categoriile de clienţi din luna decembrie 2012. Prima factură care va conţine componenta certificatelor verzi va fi emisă, de regulă, în perioada decembrie-februarie 2013. Clienţii care vor primi facturile de energie electrică emise în perioada menţionată vor putea observa corecţiile generate de decalajul între data intrării în vigoare a legii (26 iulie 2012) şi data efectivă de apariţie a componentei certificate verzi în facturi - decalaj determinat de timpul necesar actualizării sistemelor informative de facturare“, se arată într-un comunicat postat pe site-ul CEZ. Compania nu uită să precizeze că aceste corecţii pentru certificatele verzi „sunt facturate în conformitate cu prevederile legale“. În informările pe care le trimite clienţilor, compania CEZ precizează că perioada de taxare retroactivă se aplică doar pentru prima factură în care este evidenţiată componenta „certificate verzi“.

Clienţii sunt nemulţumiţi

Clienţii sunt deja nemulţumiţi de facturile încărcate din decembrie. Spre exemplu, un patron de firmă s-a trezit cu o factură de 3.000 de lei, din care componenta de certificate verzi reprezenta 700 de lei. Raportat la energia electrică consumată, el şi-a calculat o indexare a facturii de circa 61,8%: componenta piaţă concurenţială - 19,17%, contribuţia la cogenerare - 4,90%, acciza comercială - 0,50%, componenta certificate verzi - 37,24%. La aceasta se poate adăuga taxa radio-tv, evidenţiată şi ea pe factură.

CEZ dă cu o mână și ia cu două

Într-un răspuns trimis la solicitarea GdS, CEZ România precizează că acei clienţi care au o situaţia financiară grea pot solicita eşalonarea plăţii facturii, fără să scape însă de penalităţile de întârziere.
„Începând cu luna iulie 2012, prin intermediul verso factură, tuturor clienților CEZ Vânzare li s-a adus la cunoștință obligația legală a furnizorilor de energie electrică de a evidenția pe factură, pentru toate categoriile de clienți, valoarea certificatelor verzi față de tarifele/prețurile pentru energie electrică. În prima fază, până la elaborarea metodologiei de introducere a noii componente pe factură de către Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energiei, clienții au avut la dispoziție informații generale despre ce reprezintă certificatele verzi, care sunt prevederile legale care reglementează introducerea acestei componente pe factură, precum și modul de calcul al valorii certificatelor verzi regăsită pe factură.
Odată cu primele facturi de energie care conțin componenta certificate verzi, clienților le-au fost transmise, în același plic, scrisori cu informații detaliate despre introducerea acestei componente și că vor putea observa corecțiile generate de decalajul între data intrării în vigoare a legii, 26 iulie 2012, şi data efectivă de apariție a componentei certificate verzi în facturi. Decalajul a fost determinat de timpul necesar actualizării sistemelor informatice de facturare și a definitivării metodologiei de implementare a Legii nr. 134/2012.
Menționăm că pentru a facilita acomodarea cu noile schimbări intervenite în relația furnizor-client și a răspunde necesităților clienților cu situații financiare deosebite, CEZ Vânzare oferă acestora posibilitatea de a solicita prin intermediul canalelor de comunicare cunoscute eșalonarea în maximum trei rate a facturii curente în termen de 15 zile de la emiterea primei facturi care conține componenta Certificate Verzi. Conform prevederilor legale, solicitarea eșalonării nu stopează calculul penalităților, care sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare“, se arată în răspunsul CEZ.
Sursa:gds.ro
Adăugați aplicația Calafat News pe telefonul smartphone fără a instala, deschideți Calafat News cu browserul Chrome pe telefonul smartphone, apoi faceți clic pe pictograma de 3 puncte din browser, apoi selectați "Adăugați la ecranul principal". Apoi, dați clic pe aplicația Calafat News din ecranul principal al telefonului dvs. smartphone.

Tags

Abonează-te la știri!

Introdu adresa de e-mail pentru a te abona la acest blog și vei primi notificări prin e-mail când vor fi publicate articole noi.

Trimiteți un comentariu