Advertisement

Digurile de la Dunăre verificate la pas de oamenii ABA Jiu

Calafat News
miercuri, iunie 12, 2013 | 06:50 Last Updated 2013-06-12T03:50:16Z
La Colegiul Prefectural de ieri, au participat şi primarii din judeţul Dolj. Pe lângă alte subiecte, a fost abordată problema unor eventuale viituri pe Dunăre în perioada următoare, ţinând cont de dezastrul care a avut loc în Germania şi Ungaria în aceste zile. Primarii din comunele riverane Dunării au fost rugaţi să rămână la o instruire separată cu privire la ceea ce trebuie să facă în vederea prevenirii unor nenorociri.  

În judeţul Dolj nu au fost încă uitate inundaţiile care au lovit în anul 2006, când mai multe localităţi au fost devastate. În Colegiul Prefectural de ieri, primarii din comunele riverane Dunării au fost instruiţi să avertizeze şi să mobilizeze toate forţele umane şi toată logistica. Că atenţia este sporită reiese şi din vizita vicepremierul Gabriel Oprea, care aflat într-o vizită la Calafat, pentru a inspecta stadiul lucrărilor la pod, a cerut o verificare a stării digurilor de pe Dunăre, şi o discuţie cu reprezentanţii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă. Conform Administraţiei Bazinale pentru Ape Jiu debitul fluviului Dunărea la intrarea în ţară, secţiunea Baziaş în intervalul 10–11 iunie a fost în creştere uşoară până la valoarea de 8.600 mc/s, conform diagnozei şi prognozei INHGA-CNPB, situându-se peste media multianuală a lunii iunie (6.400 mc/s).

Debitele Dunării peste media multianuală a lunii iunie

Aval Porţile de Fier, pe sectorul Gruia-Bechet, aflat în administrarea Administraţiei Bazinae de Apă Jiu, debitele şi nivelurile au fost în scădere, fiind influenţate în evoluţia lor de debitele defluente de la SHEN Porţile de Fier. În următorul interval cotele Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) vor fi în creştere până la valoarea de 8.900 mc/s. Pentru perioada 13 – 17 iunie acestea vor fi în creştere pe toată perioada situându-se în ultima zi a intervalului de prognoză la valoarea de 10.400 mc/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 mc/s). „Lucrările hidrotehnice din administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Dolj funcţionează la parametrii optimi de exploatare. Starea tehnică a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare aflate în administrarea ABA Jiu este monitorizată în permanenţă asigurându-se exploatarea acestora în siguranţă. Având în vedere prognoza hidrologică pentru fluviul Dunărea în perioada următoare când este posibil să fie depăşite cotele de apărare, S.G.A Dolj prin formaţiile de lucru a procedat la verificarea stării tehnice a digurilor de la Dunăre pe sectorul judeţului Dolj”, se arată într-un comunicat emis de ABA Jiu. Au fost verificate digurile din zonele Ghidici – Rast, Rast – Bistreţ, Bistreţ – Jiu, Jiu – Bechet, Bechet – Dăbuleni. “Cu această ocazie s-a constatat că digurile au o stare tehnică corespunzătoare. Nu există eroziuni în corpul digurilor. Starea taluzurilor este corespunzătoare, fiind înierbate corespunzător, neconstatându-se galerii de rozătoare”, a declarat Marin Tălău, director ABA Jiu.

„Situaţia de pe fluviul Dunărea se monitorizează cu două formaţii de lucru”

De asemenea, pentru perioada următoare s-a verificat stocul de materiale şi mijloace de apărare, fiind pregătite următoarele materiale de intervenţie: nisip transportat la cantoanele de la Dunăre – 120 mc; saci – 10000 buc; geotextil – 10000 mp; folie – 8000 mp; pari cu L =1,5 m – 9300 buc; dulapi – 126,4 mc; scândură – 141 mc; plasă de sârmă – 6680 kg; alte materiale şi mijloace de apărare. În cazul în care situaţia va impune intervenţii operative mecanizate, ABA Jiu prin SGA Dolj va deplasa în teritoriu mijloace de intervenţie (maşini şi utilaje), astfel: două excavatoare, un buldoexcavator, un încărcător frontal, un buldozer, o autobasculantă de 24 tone şi una de 16 tone. „În prezent situaţia de pe fluviul Dunărea se monitorizează cu două formaţii de lucru cu un total de 28 muncitori, iar coordonarea activităţii se face de personalul TESA, responsabil de zonă. În caz de nevoie SGA Dolj mai poate mobiliza două formaţii de intervenţie pentru acţiuni operative, alcătuite fiecare din 10 muncitori”, a declarat Camelia Bărbuţu, purtător de cuvânt ABA Jiu. S-a instituit COD GALBEN, începând cu data de 11iunie a.c., ora 18:00, pe râul Desnăţui din judeţul Dolj.

Sursa:www.cvlpress.ro
Comments
comments that appear the responsibility of the commentator
  • Digurile de la Dunăre verificate la pas de oamenii ABA Jiu

Trending Now

Advertisement