Inaugurarea podului Calafat - Vidin, tot mai aproape

Peste 10 zile, toată suflarea oltenească va avea atenţia îndreptată spre Calafat. Cel de-al doilea pod peste Dunăre care va lega România de Bulgaria va fi inaugurat pe 14 iunie. Şefii de stat ai celor două ţări, premierul Victor Ponta, comisarul european Johannes Hahn, miniştri şi oameni politici vor tăia panglica podului Calafat - Vidin, parte a Coridorului IV Paneuropean de transport, care leagă oraşul Dresda (Germania) de Istanbul (Turcia). Conform estimărilor, în primul an de la punerea în funcţiune va fi traversat de 100.000 de vehicule, iar taxa de trecere va fi de şase euro, după cum a anunţat Ministerul Transporturilor.

Taxele vor fi colectate de o societate mixtă - româno-bulgară -, care va exploata podul. Guvernul a aprobat ieri finanţarea acestei societăţi, până ce podul de la Calafat va începe să producă bani. Concret, a fost adoptată o hotârâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 pentru fondurile necesare pentru constituirea societăţii comerciale mixte româno-bulgare.

În conformitate cu art. 11 din Acordul Cadru, «România va deveni proprietarul acelei părţi de pod situate între malul românesc al fluviului şi mijlocul podului între cele două maluri», iar «Republica Bulgaria va deveni proprietarul acelei părţi de pod între malul bulgăresc al fluviului şi mijlocul podului între cele două maluri». Partea din pod care îi revine României va face parte din domeniul public al statului român şi se va concesiona noii structuri de management a obiectivului prin excepţie de la prevederile OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică aprobată cu modificări prin Legea 22/2007. Partea din obiectiv care face parte din domeniul public al statului român nu i se încredinţează prin contract de concesiune Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA, ci unei societăţi comerciale mixte, ce urmează a se înfiinţa şi funcţiona potrivit legii bulgare.
Executivul

Entitatea va funcţiona ca o societate comercială cu capital integral al ambelor state, cu surse de finanţare de la bugetele României şi Bulgariei până la punerea în funcţiunea a podului. După inaugurare, societatea va funcţiona cu surse proprii, din activităţi de exploatare şi întreţinere a infrastructurii podului propriu-zis, a infrastructurii rutiere de pe pod şi a infrastructurii rutiere conexe de pe teritoriul celor două state.Va exploata şi întreţine domeniul public al statului. Bugetul de funcţionare preconizat de la înfiinţare pentru primul an de funcţionare a obiectivului este de 765.000 de euro, partea României de participare la acest buget fiind de 382.500 de euro (1.667 mii lei, calculat la data de 1.03.2013).

Acest buget va fi structurat după cum urmează:
- 327 mii lei - capital social împărţit în 150 de acţiuni cu valoare nominală de 500 de euro
- 436 mii lei - costuri cu personalul angajat de societate, remuneraţia membrilor organelor de conducere şi supraveghere, incluzând cheltuielile cu asigurările sociale
- 904 mii lei - cheltuieli de capital, cheltuieli pentru bunuri şi servicii
Date preluate de pe www.gov.ro

Trimiteți un comentariu

Cookie Consent
Acest site folosește cookie-uri de la Google pentru livrarea serviciilor și analizarea traficului. Adresa dvs. IP și programul user agent sunt trimise către Google împreună cu valorile privind performanța și securitatea pentru asigurarea calității serviciului, generarea statisticilor de utilizare, detectarea și remedierea abuzurilor.
Oops!
Se pare că este ceva în neregulă cu conexiunea ta la internet. Vă rugăm să vă conectați la internet și să începeți din nou să navigați
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.