Advertisement

1193 de elevi primesc ajutor ca să-și achiziționeze un calculator

Calafat News
miercuri, iunie 05, 2013 | 08:17 Last Updated 2013-06-05T05:17:54Z
Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Dolj au publicat lista cu elevii beneficiari ai programului Euro 200. Acest ajutor financiar se acordă elevilor proveniți din familii cu venituri reduse în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.

Beneficiarii acestui program sunt elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri mici, exclusiv beneficiarii unui calculator de tip desktop, conform Ordonanţei de Urgenţă. Astfel, în județul Dolj dintre cei 1516 de solicitanți, 1193 de elevi vor primii banii cuveniți. Cei mai mulți beneficiari sunt din județ, din comunele Desa, Daneți, Dăbuleni, Moțăței, Cerăt etc.

Stabilirea numărului de beneficiari se va face în limita sumei alocate acestui program, sumă cuprinsă în bugetul Ministerului Educaţiei Naționale, conform legislaţiei în vigoare:
Art 8(6) din Legea 269/2004: "(6) Acordarea ajutorului financiar, conform prezentei legi, se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării."

Legislaţia în vigoare este:

  • Legea 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea de Guvern 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.
Comments
comments that appear the responsibility of the commentator
  • 1193 de elevi primesc ajutor ca să-și achiziționeze un calculator

Trending Now

Advertisement