Advertisement

Măsuri de prevenire a incendiilor pentru sezonul rece

Calafat News
vineri, octombrie 24, 2014 | 07:21 Last Updated 2014-10-24T04:21:29Z

1. Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor

 la instalarea şi folosirea sobelor:

    a) sobele de metal nu trebuie să fie instalate la o distanţă mai mică de 1 m faţă de pereţii din lemn sau din alte materiale ce se pot aprinde uşor. Când pereţii de scândură sunt izolaţi, distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe muchie, pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 cm dimensiunile sobei, vertical şi orizontal;

b) este interzis ca sobele de metal să fie aşezate direct pe duşumeaua de scânduri. Dacă înălţimea picioarelor sobelor depăşeşte 25 cm, ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă în grosime de 7 cm. Dacă picioarele sobelor au înălţimea sub 25 cm, postamentul va avea grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşii cu 50 cm;

c) nu este permis să se folosească sobe cu uşiţele defecte;

d) este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile, în asemenea condiţii încât să prezinte pericol de incendiu, ori să se ardă în sobă lemne lungi, netăiate, care pe timpul arderii nu intră în întregime în sobă;

e) sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşilor, o tablă metalică cu dimensiunile de 70 x 50 cm;

f) nu este permis să se pună la uscat la mai puţin de 1 m depărtare de sobele metalice haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde uşor. De asemenea, astfel de obiecte nu trebuie să se pună pe sobele de zid sau în imediata lor apropiere;

g) focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;

h) se va urmări ca sobele de metal sau de cărămidă să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde uşor obiectele din jur.

2. Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor

 la instalarea şi folosirea coşurilor şi burlanelor:

    a) coşurile de zid vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor astfel:

- la trecerea prin planşeu, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 25 cm. În spaţiul dintre coş şi planşeu se introduc un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă;

- la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă;

b) nu este permis ca în coşuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;

c) coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;

d) coşurile de zid vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate. Este interzis a se folosi coşurile de zid netencuite;

e) burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă

3. Respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la folosirea energiei electrice:

    a) este interzisă folosirea instalaţiilor şi aparatelor electrice defecte sau improvizate, cu conductori neizolaţi, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze şi derivaţii fără capace etc.;

b) este interzisă înlocuirea siguranţelor electrice cu sârmă, cuie etc. Siguranţele arse vor fi înlocuite numai de electrician autorizat;

c) nu este permisă lăsarea sub tensiune, fără supraveghere, a niciunui fel de aparat electric: fier de călcat, reşou, radiator etc.;

d) este interzisă executarea sau modificarea instalaţiilor electrice de către persoane neautorizate;

e) fiarele de călcat vor fi aşezate pe timpul folosirii pe suporţi de sârmă sau de cărămidă.

4. Respectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor

 la folosirea lămpilor de iluminat şi de gătit cu lichide inflamabile,

 precum şi la folosirea acestor lichide:

    a) lămpile de iluminat şi de gătit cu petrol trebuie să fie în stare bună, rezervorul nu trebuie să fie spart, să aibă scurgeri, iar umplerea rezervoarelor trebuie să se facă când lămpile sunt stinse;

b) este interzisă aşezarea lămpilor de iluminat sau de gătit în apropierea obiectelor care se pot aprinde uşor sau în locuri unde din neglijenţă ar putea fi răsturnate, dând naştere la incendii;

c) lămpile de iluminat sau de gătit nu trebuie lăsate fără supraveghere pe timpul funcţionării lor;

d) este interzis să se depoziteze în locuinţe lichide inflamabile în cantităţi mai mari de 25 litri. Această cantitate se va păstra în bidoane adecvate (metalice) bine închise şi la locuri ferite de posibilitatea incendierii;

e) curăţarea cu substanţe uşor inflamabile a parchetelor, a duşumelelor, a hainelor etc. nu este permisă în încăperi unde este aprins focul.

5. Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire

privitoare la folosirea buteliilor de gaze lichefiate (aragaz):

    a) este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorului şi furtunului;

b) buteliile de gaze lichefiate nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu furtun de cauciuc ce prezintă porozităţi, crăpături sau lărgiri la capete;

c) buteliile de gaze lichefiate nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acţiunea directă a razelor solare. Distanţa dintre butelie şi maşina de aragaz va fi de 1 m, iar faţă de o sursă de căldură cu o flacără deschisă, de cel puţin 2 m;

d) este interzis a se folosi buteliile în poziţie culcată sau înclinată; ele se vor folosi doar în poziţie verticală. Nu este permisă încălzirea buteliilor. Aprinderea focului, în cazul folosirii gazelor lichefiate, se va face respectându-se principiul “gaz pe flacără“;

e) este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente.

6. Respectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor

în podurile caselor:

    a) este interzisă construirea de boxe de lemn sau depozitarea de materiale lemnoase, furaje ori de alte materiale combustibile în podurile caselor;

b) nu este permisă folosirea podurilor pentru bucătării sau spălătorii;

c) este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în poduri;

d) este interzisă folosirea pentru iluminatul în poduri a lumânărilor etc.; pentru iluminat se vor folosi felinare de vânt în stare bună de funcţionare.
Comments
comments that appear the responsibility of the commentator
  • Măsuri de prevenire a incendiilor pentru sezonul rece

Trending Now

Advertisement