Advertisement

Riscul de producere a inundaţiilor va fi diminuat cu 7%

Calafat News
sâmbătă, februarie 07, 2015 | 10:17 Last Updated 2015-02-07T08:17:15Z
Administraţia Naţională „Apele Române”, în calitate de beneficiar, şi Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Jiu, implementează proiectul WATMAN-Sistemul informatic pentru Managementul Integrat al Apelor, care are ca obiectiv protejarea populaţiei, prin modernizarea infrastructurii adecvate în prevenirea inundaţiilor, dar şi a altor fenomene hidrologice extreme, secetă, poluări sau accidente la sistemul de gospodărire a apelor.
Aproximativ 1,5 milioane de locuitori din zonele vulnerabile vor beneficia de informaţii, în timp real, privind evoluţia şi gestionarea fenomenelor hidrologice extreme, iar riscul de producere a acestora va fi diminuat cu 7% la nivelul celor 11 bazine hidrografice din România: Someş-Tisa, Crişuri, Mureş, Banat, Jiu, Olt, Argeş - Vedea, Buzău - Ialomiţa, Siret, Prut - Bârlad şi Dobrogea - Litoral.

Lansăm proiectul la nivelul Administraţiei Bazinale de Apă Jiu, Administraţia Naţională Apele Române implementează acest proiect în toate cele 11 administraţii bazinale de apă, în bazinele hidrografice cu probleme deosebite la inundaţii, în general cele care sunt riverane Dunării. Se acordă o atenţie deosebită şi prevenirii şi acţionării eficiente la poluările accidentale, posibil să apară în toate cele 11 bazine hidrografice din România. Prin proiect se pun bazele aplicării strategiei naţionale pentru managementul resurelor de apă, inclusiv a situaţiilor generate de fenomenele hidrologice extreme, secetă, ape mari, poluări accidentale, accidente la construcţiile hidrotehnice. Strategia este elaborată de Ministerul Apelor, Mediului şi Pădurilor. Noi implementăm strategia, construim infrastructura de intervenţie. Vom contribui la managementul sustenabil al managementului de apă. Luăm măsuri structurale, amenajări complexe, hidrotehnice, lacuri de acumulare prin bararea cursurilor de apă cu baraje de diferite categorii, iar măsuri nestructurale-reducerea cât mai mult a pagubelor în special la inundaţii, dacă nu şi la alunecările de teren şi la eroziunile care se manifestă din ce în ce mai mult în această perioadă în România. Printre obiectivele specifice socio - economice regăsim: întărirea capacităţii de intervenţie în caz de inundaţii a Administraţiei Naţionale ”Apele Române”, prin sistemele de gospodărire a apelor din fiecare judeţ, dar şi îmbunătăţirea sistemului de alarmare şi avertizare a populaţiei din zonele afectate de inundaţii şi reducerea timpului de reacţie, în vederea prevenirii efectelor inundaţiilor.
A declarat Costică Păunescu, director tehnic resurse ape, ABA Jiu

Beneficiile directe ale proiectului WATMAN la nivelul bazinului hidrografic Jiu sunt: optimizarea securităţii şi a eficienţei infrastructurii lucrărilor hidrotehnice, deja, existente aflate în administrarea ABA Jiu; informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la staţiile automate care  vor fi montate la nivelul barajelor de importanţă majoră; barajul Işalniţa care deserveşte cele mai importante obiective din Craiova, alimentarea cu apă a termocentralelor Işalniţa şi Craiova II. De asemenea, monitorizarea de la distanţă, 24 din 24 de ore şi în timp real, a modului de comportare a construcţiilor hidrotehnice, precum explică Păunescu, “baraje, dar şi alte lucrări de construcţii hidrotehnice care ar avea probleme de accidente la construcţii, la inundaţii sau ape mari, care să afecteze stabilitatea lor, retehnologizarea mijloacelor de intervenţie: folosirea tehnologiei ”apă contra apă”; integrarea tuturor informaţiilor la nivel electronic şi comunicarea cât mai rapidă şi în timp real între autorităţile responsabile”, Costică Păunescu.

La nivelul Administraţiei Bazinale de Apă Jiu prin proiectul WATMAN se vor realiza în judeţul Dolj unde vor fi amplasate şapte staţii automatizate, din care: 5 staţii automatizate pentru măsurarea calităţii apei: Işalnita – Amaradia, Bechet – Dunăre, Calafat – Dunăre, Malu Mare – Jiu, Podari Jiu, o staţie pentru mărirea gradului de siguranţă la baraje: baraj Işalniţa şi încă una pentru măsurarea debitelor: SE Craiova – canal de apă caldă.
În Judeţul Gorj vor fi amplasate 10 staţii automatizate, din care: 4 staţii automatizate pentru măsurarea calităţii apei: Peşteana – Cioiana, Turburea – Gilort, Drăguţeşti – aval evacuare APA REGIO, Stoina – Amaradia, 4 staţii pentru măsurarea debitelor la folosinţe: SE Rovinari, Peştişani – APA REGIO captare Clocotiş, Stăneşti – APA REGIO captare Şuşiţa, Bărbăteşti – staţia de apă Socu, o staţie automatizată cu senzori pentru măsurarea precipitaţiilor lichide şi solide la Polovragi, o staţie automatizată cu senzori pentru mărirea gradului de siguranţă la baraje: baraj Rovinari.
Pentru a  interveni mai rapid în caz de calamităţi naturale, ABA JIU a investit în construirea a două centre de intervenţie rapidă, unul la Craiova care deserveşte toată zona, Dunărea, Calafat, Bechet, Salcia şi celălalt la Târgu Jiu.

Proiectul urmăreşte să satisfacă dorinţele populaţiei în sensul de evitare în cazul  inundaţiilor, a pagubelor majore, de pierderi omeneşti, case, animale. Se urmăreşte să avem toate datele, astfel, încât, de la momentul declanşării inundaţiilor să avem un timp de reacţie cât mai scurt pe baza informaţiilor, primite prin sistemele automate pe care le implementăm. Vrem să creăm sisteme de alarmare pentru populaţie, să facem excerciţii cu populaţia, să educăm populaţia cum să reacţioneze în caz de alarmare, de asemenea pe Dunăre, în zonele vulnerabile să creăm aceste sisteme.Să micşorăm pagubele şi disconfortul lor în urma inundaţiilor.
A mai adăugat Costică Păunescu

Sursa:editie.ro
Comments
comments that appear the responsibility of the commentator
  • Riscul de producere a inundaţiilor va fi diminuat cu 7%

Trending Now

Advertisement