Advertisement

Se fură ca-n codru în Dolj

Calafat News
luni, februarie 01, 2016 | 07:07 Last Updated 2016-02-01T05:07:40Z

Județul Dolj este deficitar la capitolul păduri, suprafaţa pădurilor a scăzut prin defrişarea şi degradarea unei părţi bune din fondul forestier retrocedat foştilor proprietari îndreptăţiţi. Deși Direcția Silvică asigură paza pădurilor şi a terenurilor forestiere proprietate privată, dar desfășoară și activitatea de gospodărire durabilă şi dirijarea pădurilor pentru a obţine un volum cât mai mare de masă, tot au existat furturi. Au fost tăiați în delict arborii. În zona de câmpie sunt localităţi din judeţul Dolj care nu deţin nici măcar un hectar de pădure, arată Direcția Silvică Dolj.

“Sunt numeroase localităţi cu număr mare de locuitori unde încălzirea pe timp de iarnă se face folosind lemnul drept combustibil. În aceste condiţii se exercită o presiune foarte mare asupra fondului forestier, mai ales în zonele locuite de romi. Astfel, în anul 2015 s-a înregistrat un volum tăiat în delict de 3.729 m3 cu valoarea de 1.209 mii lei. Au fost întocmite 30 de infracţiuni pentru sustrageri de material lemnos, o infracţiune pentru păşunat abuziv şi 606 contravenţii silvice. Activitatea de prevenire a tăierilor ilegale de arbori s-a făcut prin 2.691 acţiuni de control al circulaţiei masei lemnoase din care 1.059 acţiuni comune cu salariaţii Inspectoratului Poliţiei Judeţene Dolj şi Jandarmeriei conform protocolului încheiat de RNP - Romsilva, Inspectoratul General de Poliţie şi Jandarmeria Română. Sprijin nemijlocit şi eficient am primit din partea Jandarmeriei şi IPJ Dolj prin acţiuni comune cu personalul silvic în special în zonele vulnerabile din localităţile Ocolna, Ghidici, Sadova, Ţânţăreni (Gorj) şi în alte zone după caz”, a declarat dr. ing. Ilie Silvestru Nuță, director Direcția Silvică Dolj.

Pe de cealaltă parte, Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, prin Direcția Silvică Dolj, a sponsorizat împădurirea unor terenuri în suprafaţă de 3,26 hectare aflate în proprietatea comunelor Rojişte şi Greceşti.

“Noi am asigurat la şantiere 16,3 mii puieţi cu valoarea de 7.053 lei şi asistenţa tehnică cu personalul silvic. Forţa de muncă a fost asigurată prin acţiuni de voluntariat pe baza unui protocol cu Asociaţia Comunelor din România şi Asociaţia Viitorul în Zori, EcoAssist şi Asociaţiei Creştini din Craiova. Au participat 417 voluntari din instituţii din Craiova: ISU Dolj, Jandarmeria, Spitalul Judeţean, Universitatea din Craiova care a asigurat şi asistenţa tehnică prin profesori şi studenţi de la Silvicultură. Prin activitatea complexă desfăşurată, Direcţia Silvică Dolj asigură gospodărirea durabilă a pădurilor proprietate publică a statului şi a unor păduri proprietate privată, contribuind la stabilitatea factorilor de mediu, asigurarea unor produse de strictă necesitate, menţinerea şi dezvoltarea unor activităţi economice pentru locuitorii judeţului nostru”, a mai precizat dr. ing. Ilie Silvestru Nuță.

Administrarea pădurilor proprietate publică a statului aflate pe teritoriul judeţului Dolj se asigură prin 9 ocoale silvice: Amaradia, Calafat, Craiova, Dăbuleni, Filiaşi, Perişor, Poiana Mare, Sadova şi Segarcea, aflate în subordinea Direcţiei Silvice Dolj, cu respectarea distribuţiei teritoriale a suprafeţelor de fond forestier.

Profit mai mare pentru Direcția Silvică în 2015

În anul 2015 Direcţia Silvică Dolj a realizat un profit de 140 mii lei (programat  - 1.000 mii lei) și o cifră de afaceri de 20.948 mii lei (programat  20.000 mii lei).

La regenerarea pădurilor s-au realizat 538 ha, dintre care împăduriri efective 329 ha, restul de 209 ha fiind regenerări naturale. Lucrările în arboretele tinere au fost realizate în proporţie de 119 %, cu depăşiri notabile la curăţiri, rărituri şi elagaj artificial.

Au fost realizaţi indicatorii privind plata drepturilor de personal, obligaţiile către bugetele publice şi obligaţiile privind resursa centralizată pentru amenajarea pădurilor şi cota RNP-Romsilva. La câştigul mediu salarial s-a înregistrat o creştere de cca. 4% faţă de anul 2014.

„Realizările sunt foarte bune în condiţiile recoltării unui volum de masă lemnoasă mult mai mic comparativ cu posibilitatea anuală de recoltat. S-a recoltat un volum de 154.200 m3 faţă de 196.472 m3 cât reprezintă cota de tăiere anuală. Volumul nerecoltat 42.272 m3 se conservă pe picior şi reprezintă un garant pentru conservarea pădurilor şi menţinerea unui echilibru ecologic la nivelul biocenozelor forestiere. De remarcat, realizarea în anul 2015 a indicatorilor profit brut, cifra de afaceri, lucrări de îngrijire în arborete tinere, împăduriri, cu depăşiri foarte mari comparativ cu anul 2014. Profitul brut de la -656 mii lei la +140 mii lei; cifra de afaceri de la 19.009 mii lei la 20.948 mii lei; împăduriri de la 223 ha la 329 ha; lucrări de îngrijire în arborete tinere de la 1.764 ha la 1.935 ha”, a mai declarat directorul Direcției Silvice Dolj.

sursa:jurnalulolteniei.ro
Comments
comments that appear the responsibility of the commentator
  • Se fură ca-n codru în Dolj

Trending Now

Advertisement