Advertisement

Cursuri de formare profesională gratuite organizate de AJOFM Dolj

Calafat News
joi, mai 19, 2016 | 12:55 Last Updated 2016-05-19T09:55:53Z

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la AJOFM Dolj (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi) pot participa la programe gratuite de formare profesională , care să le asigure creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale în vederea asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii.

În această perioadă se fac înscrieri pentru următoarele programe de formare profesională:


 • Machior;
 • Evaluator de competențe profesionale;
 • Inspector resurse umane;
 • Inspector securitate și sănătate în muncă;
 • Administrator imobile;
 • Contabil;
 • Expert achiziții publice;
 • Fotograf;
 • Operator introducere, validare și prelucrare date;
 • Măcelar;
 • Îngrijitor copii;
 • Cosmetician;
 • Manichiurist-pedichiurist.
În vederea înscrierii la cursurile de formare profesională, persoanele interesate trebuie să prezinte următoarele documente:

 1. Actul de identitate;
 2. Certificatul de naştere;
 3. Ultimul act de studii;
 4. Actul medical din care să rezulte starea sănătaţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice;
 5. Adeverinţa de la Administraţia Finanţelor Publice, pentru persoanele înregistrate la AJOFM care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.


Beneficiarii de servicii gratuite de formare profesională au dreptul la:

 -    pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului;
 -    manual, materiale de instruire si rechizite;
 -    echipament de protectie pe timpul instruirii practice, daca este cazul;
 -    consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului;
 -    transport gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire.

De asemenea, dacă pe parcursul derulării programului de formare profesională persoana se încadrează în muncă, are posibilitatea de a opta pentru continuarea gratuită cursului început, sau se poate retrage dacă programul de la locul de muncă nu îi mai permite participare la activitățile de pregătire teoretică și practică.

Pentru informatii suplimentare persoanele interesate se pot adresa Agentiei Judeteane pentru Ocuparea Fortei de Munca - Dolj  compartiment  Formare Profesională, tel. 0351/404.096  sau pot accesa site-ul www.dolj.anofm.ro , sectiunea  Formare profesională.
Comments
comments that appear the responsibility of the commentator
 • Cursuri de formare profesională gratuite organizate de AJOFM Dolj

Trending Now

Advertisement