Advertisement

Cursuri gratuite de formare profesională organizate de AJOFM Dolj

Calafat News
luni, februarie 13, 2017 | 11:31 Last Updated 2017-02-13T12:03:06Z

Persoanele în căutarea unui loc de muncă pot participa la programe de formare profesională care să le asigure creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii. 

Programele de formare profesională sunt gratuite pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la agenţie (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi) aflate în una din următoarele situaţii:


 • nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare;
 • nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ;
 • au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională;
 • nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau eliberare din detenţie;
 • persoane care desfăsoară activităti înmediul rural şi nu realizează venituri lunare, sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă învigoare.


De asemenea, persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei, pot urma un program de formare profesională organizat de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, cheltuielile necesare  pregătirii profesionale fiind supotate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Persoanele interesate să urmeze un curs de formare profesională pot opta pentru unul din cele peste 45 de programe  organizate în divese meserii / ocupaţii solicitate pe piaţa muncii.

În acest an au fost introduse noi cursuri de formare profesională organizate în meserii/ocupaţii pentru care există cerere pe piaţa muncii, cum ar fi de exemplu, confecţioner cablaje auto, montator subansamble,fierar betonist,lăcătuş mecanic,sudor electric,peisagist floricultor, baby sitter. 

Persoanele interesate pot opta însă şi pentru alte cursuri de formare cum ar fi de exemplu, bucătar,ospătar,cofetar-patiser,barman, coafor, frizer, manichiurist /pedichiurist, cosmetician, recepţioner hotel,cameristă,contabil,lucrător comercial,operator introducere validare şi prelucrare date, fotograf, îngrijitor batrâni, îngrijitor copii, comunicare în limba engleză/germană, auditor de mediu,apicultor,administrator imobile,inspector securitate şi sănătate în muncă,inspector resurse umane,dulgher,instalator, zidar,ş.a.

Înscrierea la cursurile de formare profesională se face în baza unei cereri însoţită de următoarele documente:


 • Actul de identitate;
 • Certificatul de naştere;
 • Ultimul act de studii;
 • Actul medical din care să rezulte starea sănătaţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice;
 • Adeverinţa de venit eliberat de Administraţia Finanţelor Publice.


Beneficiarii de servicii gratuite de formare profesională au dreptul la:

 • pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului;
 • manuale, materiale de instruire si rechizite;
 • echipament de protectie pe timpul instruirii practice, dacă este cazul;
 • consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului.


De asemenea pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire beneficiază de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul A.J.O.F.M Dolj  – telefon 0251/404.096

Comments
comments that appear the responsibility of the commentator
 • Cursuri gratuite de formare profesională organizate de AJOFM Dolj

Trending Now

Advertisement