Advertisement

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A POLIȚIȘTILOR DOLJENI, PE LINIE DE CONDUCERE DEFENSIVĂ ȘI ÎN REGIM PRIORITAR

Gigel Ciobanu
marți, martie 15, 2022 | 18:16 Last Updated 2022-03-15T16:16:51Z

 Astăzi, 15 martie, I.P.J.Dolj a desfășurat o activitate de instruire a polițiștilor doljeni cu privire la conducerea autovehiculelor  în regim defensiv și în regim prioritar.

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A POLIȚIȘTILOR DOLJENI,PE LINIE DE CONDUCERE DEFENSIVĂ ȘI ÎN REGIM PRIORITAR

Poliţiştii Serviciul Pregătire Profesională din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au implementat un program care să răspundă nevoilor de pregătire ale poliţiştilor.

Acest program este structurat pe module de câte 5 zile, în care se desfăşoară şedinţe de instruire corespunzătoare celor 4 domenii de bază: pregătire fizică şi autoapărare, pregătire tactică, pregătire auto şi tragere cu armanentul din dotare. 

Astăzi, în municipiul Craiova, a avut loc o activitate de instruire a polițiștilor doljeni cu privire la conducerea autovehiculelor în regim defensiv și în regim prioritar, pe pista de antrenament pusă la dispoziție de către Aeroportul Craiova, partener instituțional.

Programul de instruire este menit să asigure dobândirea competențelor practice necesare pentru conducerea și manevrarea  autovehicului în condiții de siguranță pe drumurile publice, atât în regim de circulație normal, cât și în regim de circulație prioritar impus de situații deosebite.

Pregătirea specifică se realizează prin programe de pregătire în mod diferențiat, pe două niveluri, după cum urmează:

nivelul I - parcurgerea unor programe de pregătire pentru personalul care conduce ocazional , iar nivelul II - parcurgerea  unor programe de pregătire pentru personalul care conduce frecvent  autospeciale cu regim de circulație prioritară, în vederea îndeplinirii unor activități sau misiuni specifice.

Acesta cuprinde un modul teoretic și unul practic, cel din urmă fiind posibil numai după finalizarea celui teoretic.

Nivelul I al programului de pregătire specifică se centrează pe conducerea defensivă şi cuprinde cel puţin următoarele teme: atitudinea la volan, pregătirea deplasării, deplasarea, aderenţa, accelerarea şi frânarea, inerţia, sisteme de siguranţă, controlul derapajului, tehnici de conducere defensivă, practici periculoase la volan, proceduri în caz de accident

Nivelul II al programului de pregătire specifică este axat pe conducere sportivă şi elemente de pilotaj, în raport cu misiunile specifice ale MAI şi cuprinde cel puţin următoarele teme:  tehnica negocierii corecte a virajelor, menţinerea autovehiculului pe traiectoria corectă la viteză crescută, frânarea de urgenţă la limită, exerciţii de îndemânare specifice.

Conducerea Inspectoratului de Poliţei Judeţean Dolj sprijină activităţile desfăşurate de specialiştii Serviciului de Pregătire Profesională pentru obţinerea unui corp poliţienesc bine pregătit profesional în faţa provocărilor mediului operativ. Doar print-un proces de instruire teoretică şi practică de calitate se poate dezvolta şi menţine un nivel corespunzător de pregătire al poliţiştilor, astfel de activităţi urmând a se desfăşura pe tot parcursul anului.

Comments
comments that appear the responsibility of the commentator
  • PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A POLIȚIȘTILOR DOLJENI, PE LINIE DE CONDUCERE DEFENSIVĂ ȘI ÎN REGIM PRIORITAR

Trending Now

Advertisement