News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

La mulţi ani! celor ce îşi sărbătoresc ziua de nume a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

La mulţi ani! celor ce îşi sărbătoresc ziua de nume a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil


În calendarul ortodox, ziua de 8 noiembrie este închinată Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. Sărbătoarea datează din secolul al V-lea şi amintea de sfinţirea unei biserici a Sf. Arhanghel Mihail, ridicată la Thermele lui Arcadius din Constantinopol. De aceea, în cele mai vechi sinaxare apare ca o sărbătoare numai a Sf. Arhanghel Mihail. Mai târziu a fost inclus şi Arhanghelul Gavriil, singurul dintre toate puterile cereşti căruia Dumnezeu i-a încredinţat taina întrupării Fiului Său, ca apoi această zi să devină sărbătoarea comună a tuturor îngerilor.

Biserica ne învaţă că lumea îngerilor, adică lumea nevăzută, a fost creată de Dumnezeu din nimic, înainte de a crea lumea văzută. Misiunea îngerilor este de a face cunoscută oamenilor voia Domnului, de a-i povăţui spre bine, a-i feri de rău, de a duce rugăciunile lor la tronul ceresc. Fiecare om are îngerul său păzitor, la fel fiecare ţară, fiecare ţinut sau aşezare omenească. Îngerii sunt fiinţe spirituale inferioare lui Dumnezeu, dar superioare omului, ei sunt nemuritori, nu au nevoie de hrană, nu au gen. Dacă de cele mai multe ori îmbracă forma unor bărbaţi tineri în apariţiile lor, acest lucru se explică prin faptul că o astfel de înfăţişare ar uşura mult comunicarea cu oamenii. Nelipsitele aripi cu care apar în iconografie arată rapiditatea deplasării lor în zbor, dar nu şi atotprezenţa, însuşire ce îi aparţine exclusiv lui Dumnezeu. Îngerii cunosc atât prezentul, trecutul, cât şi viitorul, fără să fie însă atotştiutori.

Cel dintâi păcat din lume

Ca fiinţe spirituale înzestrate cu raţiune şi voinţă liberă, îngerii aveau posibilitatea de a progresa în virtute, dar în acelaşi timp puteau abuza de libertatea lor, aşa cum s-a şi întâmplat cu o parte din ei, căzând din starea în care se găseau. Păcatul îngerilor, primul păcat din lume, a fost pur spiritual, cauza lui fiind mândria care i-a dus la răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Lucifer, cel mai frumos şi mai înzestrat dintre îngeri, din dorinţa de a fi asemenea cu Cel Preaînalt n-a vrut să mai asculte de Dumnezeu şi atunci s-a pornit război în cer: Arhanghelul Mihail şi toţi îngerii cei buni s-au bătut cu “balaurul” şi îngerii întunecaţi. Lucifer şi toată ceata lui de răzvrătiţi au fost biruiţi şi aruncaţi din cer pe pământ. Arhanghelul Mihail, văzând cum a căzut vicleanul Lucifer din cinstea de înger, a lăudat pe Domnul: “Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte noi, care suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer: cel ce era lumină acum întuneric s-a făcut. Că cine este ca Dumnezeu?” Îngerii care şi-au folosit greşit libertatea au fost izgoniţi din cer, ajungând îngeri răi sau diavoli. Căderea lor s-a produs înainte de crearea omului, fiindcă din Sf. Scriptură ştim că diavolul a fost cel care i-a îndemnat la păcat pe Adam şi Eva, strămoşii neamului omenesc. Fiind superiori omului, îngerilor le era mai uşor să nu păcătuiască. Deci păcatul lor nu este al slăbiciunii, fiindcă neavând trup, îngerii nu au nici pofte trupeşti, ci este numai al răutăţii şi de aceea urmările lui au fost mult mai grave decât ale păcatului strămoşesc.

Aşa s-a întocmit soborul, adică adunarea, îngerilor credincioşi lui Dumnezeu, iar Arhanghelul Mihail a fost rânduit de Atotputernicul căpetenia îngerilor buni şi păzitor al Raiului. Biserica lui Hristos a destinat ziua de luni a săptămânii cinstirii îngerilor şi a hotărât ca ziua de 8 noiembrie să fie sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi a tuturor oştilor îngereşti, sărbătoare ce s-a răspândit repede în tot Răsăritul creştin.
Adăugați aplicația Calafat News pe telefonul smartphone fără a instala, deschideți Calafat News cu browserul Chrome pe telefonul smartphone, apoi faceți clic pe pictograma de 3 puncte din browser, apoi selectați "Adăugați la ecranul principal". Apoi, dați clic pe aplicația Calafat News din ecranul principal al telefonului dvs. smartphone.

Tags

Abonează-te la știri!

Introdu adresa de email pentru a te abona la acest blog și vei primi notificări prin e-mail când vor fi publicate articole noi.

Trimiteți un comentariu