Advertisement

LICITAŢIE PUBLICĂ - halei nr. 3 in suprafata de 23,25 mp,situata în Piata Centrala a municipiului Calafat

Calafat News
luni, iunie 03, 2013 | 08:43 Last Updated 2013-06-03T05:43:47Z
Anunţã închirierea prin licitaţie publicã cu strigare a halei nr. 3 in suprafata de 23,25 mp, situata în Piata Centrala a municipiului Calafat, jud. Dolj, în urmãtoarele conditii:

¨ preţul de pornire al licitaţiei este de 15 euro (echivalent lei la cursul BNR) /mp/luna;
¨ perioda de închiriere este de 5 ani;
¨ Chiriasul va putea desfasura în spaţiul inchiriat numai vanzarea de carne, cu obligativitatea de a obtine toate avizele si autorizatiile necesare pentru aceste activitati;
¨ participantii la licitatie trebuie sa faca dovada achitarii
la zi a taxelor si impozitelor la bugetul local si bugetul consolidat al statului;
¨ taxa de participare la licitaţie 150 lei;
¨ garanţia de participare la licitaţie 4000 lei;
¨ caietul de sarcini si lista documentelor necesare participarii la licitatie se obtin de la sediul D.S.U.P. Calafat.
Licitaţia va avea loc la data de 14.06.2013, ora 12:00, iar
înscrierea se va face pînă la data de 14.06.2013, ora 10:00.

Relaţii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016.
Comments
comments that appear the responsibility of the commentator
  • LICITAŢIE PUBLICĂ - halei nr. 3 in suprafata de 23,25 mp,situata în Piata Centrala a municipiului Calafat

Trending Now

Advertisement