Advertisement

LICITAŢIE PUBLICĂ - standurilor situate in Piata Industriala din municipiul Calafat

Calafat News
luni, iunie 03, 2013 | 08:49 Last Updated 2013-06-03T05:49:39Z
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul în Calafat, jud. Dolj, str. T. Vladimirescu, nr. 24

 Anunţã închirierea prin licitaţie publicã cu strigare a spatiilor (standurilor) situate in Piata Industriala din municipiul Calafat, str. 22 Decembrie, nr 38 A, jud. Dolj, în urmãtoarele conditii:

¨ preţul de pornire al licitaţiei este de 8 euro (echivalent lei)/mp
de stand/luna;
¨ perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
¨ participantii la licitatie trebuie sa faca dovada achitarii la zi a
taxelor si impozitelor la bugetul local si bugetul consolidat al statului;
¨ taxa de participare la licitaţie 100 lei;
¨ garanţia de participare la licitaţie 500 lei;
¨ caietul de sarcini si lista documentelor necesare participarii la
licitatie se obtin de la sediul D.S.U.P. Calafat.
¨ persoanele care participa la licitatie, pot licita numai pentru un
singur stand.

Licitaţia va avea loc in data de 14.06.2013 pentru standurile 10, 19,
20, 28, 29, 30, 36, 37, 38 cu incepere de la ora 11:00 , iar inscrierea se va
face pina la data de 14.06.2013, ora 10:00 ,pentru toate standurile.
Licitaţia se va desfasura în ordine crescatoare a standurilor începând cu ora 11:00 pentru standurile din ziua respectivă.
Relaţii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016.


Comments
comments that appear the responsibility of the commentator
  • LICITAŢIE PUBLICĂ - standurilor situate in Piata Industriala din municipiul Calafat

Trending Now

Advertisement