Advertisement

Scandal în fotbalul mic: Tandemul Neagoe – Pătraşcu doreşte „albirea” trecutului imediat

Calafat News
marți, decembrie 17, 2013 | 07:45 Last Updated 2013-12-17T05:45:12Z
De o bună bucată de vreme, „fotbalul mic” din judeţul Dolj, păstorit de AJF, se află sub semnul bruiajului nefiresc, dacă nu aberant, produs de Nicu Neagoe şi Pătraşcu Ion Sorinel, persoane îndoielnice, care o vreme au deţinut funcţiile de preşedinte şi, respectiv, vicepreşedinte ale asociaţiei menţionate. Desemnaţi în Adunarea Generală din 19 decembrie 2009, pentru încă un mandat, în nişte circumstanţe „speciale”, în sensul că principalilor contracandidaţi, Silviu Bogdan şi Georgel Cioc, li s-au respins „dosarele”, trecem peste orchestrarea votului, fiindcă asta este deja instituită, Nicu Neagoe şi Pătraşcu Ion Sorinel s-au văzut „loviţi” prima dată prin Sentinţa civilă nr. 8616/11 mai 2011 a Judecătoriei Craiova, care a constatat nulitatea hotărârii Adunării Generale a AJF Dolj şi a tuturor actelor întocmite de aceasta la data de 19 decembrie 2009. Instanţa a reţinut, între altele, că alegerile menţionate se desfăşuraseră „la o dată la care mandatele preşedintelui şi ale membrilor Biroului Executiv expiraseră, astfel că procedura fusese viciată”. Observaţia este realmente corectă, fiindcă mandatul precedent, de patru ani, se întinsese pe perioada 30 iunie 2005 – 30 iunie 2009. Şi tergiversarea nu era justificată. Sentinţa civilă nr. 8616/11 mai 2011 a Judecătoriei Craiova
(vezi facsimil 5) a rămas definitivă prin nerecurare. Pe cale de consecinţă, mandatele preşedintelui şi, respectiv, vicepreşedintelui AJF Dolj, Nicu Neagoe şi Pătraşcu Ion Sorinel, erau anulate de drept, nemaifiind posibilă exercitarea atribuţiilor aferente. Cei doi şi-au continuat însă nestingheriţi activitatea, ronţăind cu voluptate fondurile AJF Dolj, deloc de neluat în seamă, cum s-a dovedit ulterior. Şi mai grav, întreţinând un climat anacronic în toate structurile fotbalului judeţean, prin instituirea „tocmelii” la judecarea cazurilor de indisciplină, fiind perturbată astfel buna desfăşurare a competiţiilor. De parcă starea de premeditată ilegalitate, chiar ostentativă, în care se aflau, nu ar fi fost suficientă, printr-o decizie (n.r. 2279/CD/14 septembrie 2011) a Comisiei de disciplină a FRF, lui Nicu Neagoe şi, respectiv, lui Pătraşcu Ion Sorinel li se interzicea desfăşurarea oricărei activităţi legate de fotbal timp de doi ani, fiind şi sancţionaţi cu o penalitate sportivă de câte 15.000 de lei fiecare. Pentru fapte de fals în legitimarea unor jucătoare de fotbal, la sesizarea CS FC Sporting Craiova (fostă FC Sporting Junior Craiova). Comisia de disciplină a FRF este un organism jurisdicţional, deciziile ei fiind executorii. AJF Dolj – persoană juridică de drept privat – constituită din cluburile şi asociaţiile sportive cuprinse în sistemul competiţional judeţean este afiliată FRF, înscrisă în Registrul de asociaţii şi fundaţii al Judecătoriei Craiova şi este obligată, prin propriul statut, să recunoască autoritatea comisiilor cu atribuţii jurisdicţionale din cadrul FRF, aşa cum prevăd statutele şi regulamentele în vigoare ale acesteia.

Sub semnul somaţiei FRF

Adunarea Generală Extraordinară a AJF Dolj, din 25 februarie 2012, a fost organizată sub semnul somaţiei, inserată în Adresa nr. 3998/22 decembrie 2011 a FRF, semnată de consilierul juridic Adrian Stângaciu, şi preciza expres că „refuzul AJF Dolj de a efectua demersurile necesare în vederea intrării în legalitate, până la data de 15 ianuarie 2012, va determina aplicarea sancţiunilor statutare, putându-se ajunge inclusiv la excludere” (vezi facsimil 4). Aceeaşi adresă mai adăuga: „Mai mult decât atât, în prezent, aşa cum v-am indicat şi în adresa anterioară, mandatul preşedintelui AJF Dolj a expirat, nefiind posibilă exercitarea atribuţiilor funcţiei respective fără un mandat valabil”. În fine, alte referiri vizau anularea actelor Adunării Generale a AJF Dolj, din decembrie 2009, cât şi Decizia nr. 2279/ CD/14 septembrie 2011 a Comisiei de disciplină a FRF privind interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal, pentru doi ani, pentru Nicu Neagoe şi Sorin Pătraşcu. Reiterăm: pentru fapte de fals (vezi facsimil 1, 2, 3). Extrem de grave. Mai clar: în acel moment, ex-preşedintele şi ex-vicepreşedintele AJF Dolj erau doar… foşti prieteni cu fotbalul. Nu aveau ce căuta la Adunarea extraordinară organizată, iar ceea ce bălmăjeşte, într-o declaraţie făcută unui cotidian local, Sorin Pătraşcu, demonstrează că nu ştie pe ce lume trăieşte. „Noi aveam un mandat de patru ani, început în decembrie 2009 şi care ar fi trebuit să se termine în decembrie 2013”. Toate actele emise în Adunarea Generală Extraordinară din 22 februarie 2012 au fost cenzurate de instanţele de judecată, care au şi admis înscrierea modificărilor în „registrul special”, după rămânerea irevocabilă a Încheierii nr. 146 din data de 10 iulie 2012 a Judecătoriei Craiova. În Decizia nr. 2194/22 noiembrie 2012 a Tribunalului Dolj (veyi facsimil 6), la judecarea recursului promovat de vechea conducere a AJF Dolj – Neagoe Nicu şi Pătraşcu Ion Sorinel –, „în stare de suspendare” – instanţa a reţinut „ca nefondată susţinerea recurentei atâta vreme cât hotărârea Adunării Generale a AJF Dolj nr. 1/25 februarie 2012 nu a fost contestată până în prezent, iar această hotărâre a fost cea care a stat la baza pronunţării hotărârii recurate”. Decizia nr. 2194/22 noiembrie 2012 a Tribunalului Dolj respingea ca neîntemeiat recursul declarat de recurentă (fosta conducere a AJF Dolj) împotriva Încheierii nr. 146/10 iulie 2012, pronunţată de Judecătoria Craiova, în contradictoriu cu intimatul Silviu Cornel Bogdan şi era irevocabilă.

Un mizilic de 30 milioane de lei, însuşit necuvenit de Nicu Neagoe

Să lecturăm din referatul privind propunerea de neîncepere a urmăririi penale, întocmit de inspectorul de poliţie – Secţia 2 Poliţie Craiova – Constantin Dobra, cu referire la fapta numiţilor Neagoe Nicu şi Pătraşcu Ion Sorinel, la data de 19 decembrie 2012. „În urma cercetărilor efectuate, am stabilit următoarea situaţie de fapt: numiţii Neagoe Nicu şi Pătraşcu Ion Sorinel au îndeplinit funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al AJF Dolj până la data de 22 noiembrie 2012, când, prin Decizia nr. 2194/22 noiembrie 2012 a Tribunalului Dolj, au fost înlocuiţi din funcţii, împotriva acestei decizii existând în prezent acţiune în recurs”. Secţia 2 Poliţie Craiova este condusă de comisarul Constantin Tudor „cu scaun la cap”. Cumpătarea acestuia ar trebui transmisă şi subalternilor. Deocamdată, circumscriem totul… superficialităţii. Practic, punctul de plecare al „basculării” din funcţiile deţinute de Nicu Neagoe şi Pătraşcu „prime pentru activitatea angajaţilor AJF Dolj”. Şi ce credeţi? Nu avea cunoştinţă despre solicitarea noii conduceri a AJF Dolj de „schimbare a specimenului de semnătură”. Să nu omitem: ulterior, suma a „volatilizarea” sumei de peste 2 miliarde de lei vechi. Pe perioada investigată. O sumă de luat în seamă.
Celelalte aspecte legate de fotbalul mic, de care se ocupă Secţia 2 Poliţie Craiova, rămân demne de luat în seamă doar prin faptul că avocatul Nica Albu-Leonardo, din cadrul SCA „Turculeanu şi Asociaţii”, a formulat o plângere adresată ministrului de Interne, în legătură cu comportamentul comisarului Dobra Constantin din cadrul Secţiei 2 Poliţie Craiova. Şi deznodământul rămâne de urmărit.data de 9 decembrie 2009. După aceea, a survenit suspendarea pe doi ani „pentru acte de fals” din partea Comisiei de disciplină a FRF din 14 septembrie 2011. Sau asta nu se pune? Împotriva Decizia nr. 2194/22 Ion Sorinel este Sentinţa civilă nr. 8616/11 mai 2011 a Judecătoriei Craiova – rămasă definitivă. Care a constatat nulitatea hotărârii
Adunării Generale a AJF Dolj şi a actelor subsecvente întocmite de aceasta la fost integral recuperată de AJF Dolj. Exista sau nu fapta? Dar să nu ne pierdem în nimicuri la care poţi cel mult zâmbi pentru descreţirea frunţii. Pe lângă ce atestă „raportul de expertiză contabilă extrajudiciară”, întocmit de SC Cornevex SRL, membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, pentru AJF Dolj (perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2012), cele 30 milioane de lei vechi „ciugulite” erau o bagatelă. Şi chiar nu ar fi salutat nimeni trimiterea în judecată a făptaşului. Deşi repetăm: fapta a existat, îmbrăcând toate formele cerute. Raportul de care pomeneam vorbeşte de noiembrie 2012 a Tribunalului Dolj nu mai putea exista „în prezent” nici o acţiune în recurs. Şi nu o să explice un cotidian local unui poliţist de cercetare penală diferenţa între o sentinţă şi o decizie. Este de-a dreptul jenant. Să mergem mai departe. La 19 decembrie 2012, numitul Neagoe Nicu, derobat de orice calitate, s-a deplasat la OTP Bank din Craiova, unde AJF Dolj avea cont bancar deschis, şi a „ciugulit” şi el 30 milioane de lei vechi, cu justificarea

Cinism fără frontiere

Că Neagoe şi Pătraşcu, doi comici ai fotbalului judeţean, ambii certaţi cu legea, şi încă rău de tot, fac valuri, pentru a fi băgaţi în seamă, asta ţine de virtuţile lumii democratice în care trăim. Dar, hodoronc-tronc: În lipsă de activitate trânteşte cu cinism şi tandemul Negoe-Pătraşcu o plângere penală în numele SJF Dolj (!?), împotriva unor delegaţi ai asociaţiilor sportive din teritoriu, la Adunarea Generală Extraordinară din 25 februarie 2012, de care aminteam. Potrivit gândirilor “juridice” sau a celor care i-au învăţat, mandatul de reprezentare trebuia încredinţat numai unor persoane care făceau parte… din clubul respectiv. Aşa cum procedaseră “ei”. Bunul simţ şi logica intraseră de mult în comă.

Când Haga e… colea

Alegerile AJF Dolj din 19 decembrie 2009, desfăşurate în Aula Facultăţii de Electrotehnică, din cadrul Universităţii din Craiova, au avut de toate. De ingrediente e vorba. Electori adormiţi, veniţi de prin judeţ, aleşi pe sprânceană, admişi în sală conform borderoului, cu gândul la o friptură şi un şpriţ prelungit, un mic scandal politic, legat de prezenţa unui consilier judeţean PDL, pe atunci la putere, şi chiar o intervenţie ulterioară a reprezentantului Guvernului în teritoriu, abia desemnat, adică pe val, informat probabil de tot circul orchestrat, căruia i s-a transmis din partea redacţiei noastre, cu care se afla în febrilă tandreţe, isprăvită prin justiţie, că n-are realmente nici o competenţă în monitorizarea alegerilor. Şi orice ingerinţă a sa contravenea legii privind demnitatea ocupată. Când locvacelui Nicu Neagoe i s-a adus la cunoştinţă că „alegerile au fost fraudate”, a spus sigur pe sine: „Să meargă cu acest demers până la Tribunalul de la Haga. Încă de pe acum le urez succes”. Glumițe ieftine, bubuite de oameni pe măsură. Că la Haga se judecă altceva decât balivernele din capul lui Nicu Neagoe este o altă poveste. Numai că Haga de care pomenea s-a dovedit a fi chiar colea. În municipiul Craiova. Picantă s-a arătat şi declaraţia reţinută de redactorul cotidianului nostru: „Încă de pe acum ţin să anunţ că, din campionatul viitor, voi mai pune în practică unele idei aflate în stare de proiect”. Şi s-a ţinut de cuvânt. Până la urmă, fotbalul mic are lumea sa mică, deși preferabil ar fi să fie una altfel. De un alt calibru moral. Dar asta e imposibil. Şi totuşi o întrebare îşi are rostul ei: Cât de benefică a fost schimbarea întregii conduceri a AJF Dolj? Dacă acceptăm faptul, că după mai mulţi ani, campiona Doljului, desemnată după un playoff, satisfăcător organizat, a apromovat în Divizia C, atunci bila albă revine lui Silviu Bogdan, fost arbitru de Divizia A, observator la Liga I, şi chiar un interesant co-moderator, la longeviva emisiune sportivă realizată până nu demult de Ovidiu Ioaniţoaia. Parcă e altceva, o altă calitate de necontestat.

Sursa:www.cvlpress.ro
Comments
comments that appear the responsibility of the commentator
  • Scandal în fotbalul mic: Tandemul Neagoe – Pătraşcu doreşte „albirea” trecutului imediat

Trending Now

Advertisement