Advertisement

A.B.A Jiu: Dunărea a depăşit Cota de Inundaţii la Calafat şi Bechet

Calafat News
miercuri, martie 09, 2016 | 16:34 Last Updated 2016-03-09T14:34:48Z

Administrația Bazinală de Apă Jiu anunță creșteri însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale cotelor de apărare pe fluviul Dunărea.

Conform diagnozei INHGA- CNPH, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), a fost în creştere până la valoarea de 10900 mc/s, situându-se peste media multianuala caracteristica lunii martie (6700 mc/s). Debitul  Dunării aval Porţile de Fier la staţiile hidrometrice a fost în creştere la Gruia şi Calafat.

La ora 07.00 nivelurile pe fluviul Dunărea, se situează peste COTELE DE APARARE, la stațiile hidrometrice:

            •  COTA DE INUNDAŢIE la statiile hidrometrice:

            Calafat, H = 612 cm (CI +12 cm), tendinţa este de creştere.

           Bechet,  H = 626 cm (CI +26 cm), tendinţa este de creştere.

        •  COTA DE ATENŢIE la staţia hidrometrică:

           Gruia,  H = 665 cm (CA +55 cm), tendinţa este de staţionare.

Este in vigoare INFORMAREA HIDROLOGICA nr. 10,  ce vizeaza creşteri de niveluri şi debite cu depăşirea COTELOR  DE  APĂRARE pe fluviul Dunarea. Pe fluviul Dunărea, conform  prognozei Sistemului Hidroenergetic Porţile de Fier, debitul afluent prognozat în  secţiunea Baziaş pentru 09.03.2016 ora 06.00 = 11200 mc/s.

    Debite defluente instantanee la PF1 si PF2, ora 06.00

                            Debitul defluent la PF1 =  13165 mc/s.

                            Debitul defluent la PF2 =  11989 mc/s.

În următorul interval de 24 de ore, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), conform prognozei  INHGA -CNPH va fi în creştere până la valoarea de 11500 mc/s, situându-se peste media multianuală a lunii martie (6700 mc/s).

Pentru intervalul 11.03.2016–15.03.2016 conform prognozei elaborate de INHGA-CNPH, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş),va fi în creştere până la valoarea de 12000 mc/s, apoi în uşoară scădere până la valoarea de 11800 mc/s în ultima zi a intervalului de prognoză, situându-se peste media multianuală  a lunii martie (6700 mc/s) .  

Conducerea A.B.A Jiu  a dispus intrarea in dispozitiv  de alerta hidrologica în momentul instuirii CODULUI GALBEN şi  luarea tuturor măsurilor de monitorizare a evoluţiei situaţiei hidrometeorologice, în conformitate cu ''Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi  poluări accidentale''.

•  s-au luat măsuri pentru monitorizarea nivelurilor şi debitelor pe fluviul Dunărea,  mărind frecvenţa de citire, înregistrare şi transmitere a datelor privind evoluţia fenomenelor hidrometeorologice cu periodicitatea stabilită în conformitate cu mărimile caracteristice de apărare potrivit instrucţiunilor I.N.H.G.A şi a Ordinului Comun MAI / MMP  nr.1422/192/2012, în flux rapid menţinându-se starea de alertă hidrologică până când nivelurile vor scădea sub COTELE DE APĂRARE.

• Starea tehnică a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare din administrarea A.B.A Jiu este monitorizată în permanenţă asigurându-se exploatarea acestora în siguranţă. Lucrarile  hidrotehnice cu rol de aparare, sunt în stare bună de functionare şi corespund scopului pentru care au fost executate.

Acumularile aflate în administrarea A.B.A Jiu  funcţionează conform Regulamentului de exploatare  a acestora.    

Având în vedere prognoza hidrologică pentru fluviul Dunărea în perioada următoare când sunt depăşite Cotele de Apărare, S.G.A Dolj prin formaţiile de lucru a procedat la verificarea stării tehnice a digurilor pe sectorul judeţului Dolj.

          Au fost verificate digurile din zonele :

           Ghidici –Rast-Bistreţ

            Bistreţ-Nedeia-Jiu

           Jiu-Bechet-Dăbuleni

Cu aceasta ocazie s-a constatat ca digurile au o stare tehnica corespunzatoare. Nu exista eroziuni în corpul digurilor şi nu s-au constatat alte aspecte atipice ale stării digurilor. Taluzelor digurilor au o stare tehnică bună, fiind inierbate corespunzator. Pentru zonele neamenajate riverane fluviului Dunarea, materialele şi mijoacele de intervenţie se asigură de  Comitetele Locale de Apărare şi agenţii economici din zonă, care sunt obligate să conlucreze cu personalul tehnic aparţinand A.B.A. Jiu, aplicându-se măsurile de intervenţie cuprinse în planurile locale de apărare.  
Comments
comments that appear the responsibility of the commentator
  • A.B.A Jiu: Dunărea a depăşit Cota de Inundaţii la Calafat şi Bechet

Trending Now

Advertisement