Advertisement

Compania de Apă face apel la consumatori să folosească apa doar în scop casnic

Calafat News
marți, iulie 09, 2019 | 19:10 Last Updated 2019-07-09T16:10:14Z

Compania de Apă face apel la consumatori să folosească apa doar în scop casnic. Reprezentanţii societăţii spun că apa furnizată este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei. De asemenea, este destinată nevoilor instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi, după caz, pentru combaterea şi stingerea incendiilor.

Redăm integram comunicatul transmis de Compania de Apă:

„Conform prevederilor Legii nr.241 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum și cele ale Regulamentului serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, apă potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă de către Compania de apă Oltenia S.A. este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi, după caz, pentru combaterea şi stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale.
Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menţionate este permisă numai în măsura în care există disponibilități faţă de necesarul de apă potabilă al localităţii, stabilit potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare. În cazul în care cerinţele de apă potabilă ale operatorilor economici nu pot fi acoperite integral, aceştia trebuie să işi asigure alimentarea cu apă potabilă prin sisteme proprii, realizate şi exploatate în condiţiile legii.  
Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi: irigarea terenurilor, spălarea autovehiculelor şi consumul tehnologic al unităţilor industriale, utilizatorii vor folosi apă din surse proprii.

Nerespectarea de către utilizatori a prevederilor legale menționate are că urmare depășirea capacității surselor de apă și obligă Compania să restricționeze furnizarea apei potabile, neputând să asigure apă potabilă în regim continuu. În vederea asigurării în condiții normale a serviciului de alimentare cu apă, S.C. Compania de apă Oltenia S.A. roagă utilizatorii să folosească apă potabilă exclusiv pentru nevoile casnice, conform reglementărilor legale specifice aflate în vigoare“, au transmis reprezentanţii CAO.
Comments
comments that appear the responsibility of the commentator
  • Compania de Apă face apel la consumatori să folosească apa doar în scop casnic

Trending Now

Advertisement