Advertisement

Documentul propus prin care se vor limita deplasările: ai voie să pleci din casă doar la muncă, la cumpărături ori la consult medical

Gigel Ciobanu
vineri, martie 20, 2020 | 11:13 Last Updated 2020-03-20T09:28:24Z
HOTĂRÂREA NR. 14 din 20.03.2020 
Grupului de suport tehnico - științific 
privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României


În temeiul art. 8^2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Hotărârea nr. 3 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU), Grupul de suport tehnico – științific funcționează ca organism de suport tehnic al Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU), sens în care hotărârile acestuia sunt supuse spre aprobate CNSSU.

Având în vedere extinderea infecțiilor cu SARS-COV 2 la nivel național, în data de 20.03.2020 membrii Grupului de suport tehnico – științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, au discutat măsurile necesare a fi luate în scopul prevenirii răspândirii infecției. Membrii au decis următoarele:

 Art. 1. (1) Sunt interzise deplasările persoanelor în afara domiciliului/reședinței cu următoarele excepții:

a) deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională este esențială, și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță (cu prezentarea unei Adeverințe permanentă de la angajator, anexată) sau deplasare în interes profesional care nu poate fi amânată (cu ordin de deplasare de la angajator),
b) consult medical de specialitate care nu poate fi amânat; 
c) deplasare pentru cumpărături de strictă necesitate la unități comerciale din zona de domiciliu, 
d) deplasare pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau pentru însoțirea copiilor; 
e) alte motive care justifică urgența, cu detalierea explicită a traseului declarat, pe baza declarației, completate în prealabil, pentru a putea fi prezentată autorităților de control. 
f) deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfășurarea de activități fizice individuale, în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă, 
g) deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie,

(2) Deplasările menționate la lit. b) – f) sunt permise doar pe baza Declarației, anexă la prezenta hotărâre, completată în prealabil.

 (3) Este permisă deplasarea persoanelor însoțite de copii minori sau prezența copiilor minori în autovehicul, alături de părinți/bunici, atunci când nu pot fi lăsați singuri sau cu alta persoană care să-i supravegheze. 
Art. 2 Persoanele au dreptul de a-și alege locația în care vor domicilia pe perioada în care se mențin restricțiile de deplasare și au obligația de a informa, motivat, secția de poliție de care aparțin, cu 48 de ore înainte, în situația în care decid, motivat, schimbarea acesteia.

Președintele 
Grupului de Suport Tehnico-Știinţific 
privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României 
Dr. Raed ARAFATComments
comments that appear the responsibility of the commentator
  • Documentul propus prin care se vor limita deplasările: ai voie să pleci din casă doar la muncă, la cumpărături ori la consult medical

Trending Now

Advertisement